Ang Pagpigil at Pag-alaga ng mga Karaniwang Sakit ng mga Kidney sa Isang KlikAng mga sakit ng mga kidney ay lumalaganap. Maki-lahok sa dakilang misyon para sa pagpigil at pag-aalaga ng mga problema ng mga kidney.

« Table of Contents

Introduksyon

Mahalaga ang ating mga kidney sa ating kalusugan sapagkat inilalabas ng mga ito ang toxin o lason sa ating katawan. Hindi lang ito ang kanilang tungkulin. Isinasaayos din ng mga ito ang presyon ng ating dugo sa pamamagitan ng pagre-regulate ng dami ng dugo at antas ng asin sa katawan. Bagamat tayo ay ipinanganak na may dalawang kidney, isa lámang ang kinakailangan upang magampanan nang maayos ang kanilang tungkulin.

Sa mga nagdaang taon, ipinapakita sa mga pag-aaral na dumarami ang mga nagkakasakit sa kidney dahil sa diabetes at hypertension o altapresyon. Kaya't kinakailangang magkaroon ng higit pang pag-unawa ukol sa mga sakit sa kidney upang maiwasan ito at kung mayroon nang sakit, mabigyan kaagad ito ng kaukulang lunas. Ang hangarin ng aklat na ito ay upang makapagbigay ng tamang impormasyon ukol sa sakit sa kidney at matugunan ang mga karaniwang katanungan ukol dito at nang sa gayon, mapaghandaan kung mayroon na nito.

Isinassaad sa unang bahagi ng aklat ang tungkol sa anatomy at istraktura ng mga kidney, ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan at mga mungkahi kung paano maiwasan ang sakit sa kidney. Makikita rin dito ang iba't ibang dahilan at uri, mga sintomas kung ang isang tao ay maysakit sa kidney. Matatagpuan din dito ang mga paraan sa paggamot nito. Dagdag pa rito, malaking bahagi ng aklat ang tungkol sa mga pasyente na may ganitong karamdaman gayundin ang kanilang pamilya dahil nakita ng mga may-akda ang kahalagahan nito.

Alamin ang Inyong Kidney - Umiwas sa mga Sakit sa Kidney

Isang natatanging kabanata ng aklat ay nakatuon sa tamang pangangalaga ng ating mga kidney habang hindi pa ito tuluyang nasisira at kung paano mapapabagal ang tuluyang pagkasira at mangailangan ng dialysis o kidney transplantation. Ang masusing impormasyon tungkol sa dialysis, kidney transplantation at cadaver transplantation ay matatagpuan sa ibang bahagi ng aklat.

Upang maging ganap na gabay ang aklat para sa mga pasyente na may sakit sa kidney, inilahad din ang mga pangkaraniwang sakit sa kidney bukod sa kidney failure, mga paniniwala at katotohanan tungkol sa sakit sa kidney. Ang "golden rules" para maiwasan ang sakit sa kidney, tips tungkol sa mga gamot na karaniwang ginagamit ng mga may sakit sa kidney at marami pang iba. Mahalaga ang tamang pagkain o diet sa mga may sakit sa kidney subalit ito ay minsang nagiging sanhi ng kaguluhan o pagkalito ng mga pasyente, isang hiwalay na kabanata ang ilalaan para dito. Mga payo ukol sa tamang pagkain at babala sa ibang pagkain na dapat iwasan ay makikita rin sa naturang kabanata. Sa likod ng aklat matatagpuan ang glosaryo para makita ang mga katumbas ng bawat salitang teknikal at daglat o abbreviation na makikita sa buong aklat.

Free Download
Read Online
Kidney book in Filipino
Kidney Guide in Filipino Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag