અન્ય પ્રકાશનો


હિન્દી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInHindi.com - 2010 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2008 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. સંજય પંડ્યા
ડૉ. શુભા દુબે

મરાઠી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInMarathi.com - 2011 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2011 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. જ્યોત્સના ઝોપે

ઇંગલિશ ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInEnglish.com - 2012 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2012 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. એડગર વી. લર્મા
ડૉ. સંજય પંડ્યા

તેલુગુ ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInTelugu.com - 2012 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2012 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. કૃષ્ણન શ્રી નિવાસન

બાંગ્લા ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInBangla.com - 2013 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2013 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. દિલીપ પહારી
શ્રીમતી પુમ્પા દત્તા

કચ્છી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInKutchi.com - 2013 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2013 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. સંજય પંડ્યા
ડૉ. જીતેન્દ્ર ભાનુશાળી
ડૉ. જયંતી પીન્ડોરિયા

મલયાલમ ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInMalayalam.com - 2013 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2013 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. જયંત થોમસ મેથેવ્સ

અરબી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInArabic.com - 2014 મુદ્રિત આવૃત્તિ : ઉપલબ્ધ નથી પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. દવ્લત હસન સન્ની

ચિની ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInChinese.com - 2014 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2015 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. હો ચુંગ પીંગ

કન્નડા ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInKannada.com - 2014 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2014 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. મલ્લિકાર્જુન ખાન્પેત

પોર્ટુગીઝ ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInPortuguese.com - 2014 મુદ્રિત આવૃત્તિ : ઉપલબ્ધ નથી પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. એડ્સન સોઝા
ડૉ. ગીંના મસ્ત્રોઇઅન્નિ કીર્સ્ઝ્તાજ્ન

પંજાબી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInPunjabi.com - 2014 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2014 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. એન. પી. સિંગ

સ્પેનિશ ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInSpanish.com - 2014 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2015 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. ગુઈલેર્મો ગાર્સિયા
ડૉ. જોનાથન ચાવેઝ

તમિલ ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInTamil.com - 2014 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2014 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. સંપત કુમાર
એમ. શ્રી નિવાસન

ફ્રેન્ચ ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInFrench.com - 2015 મુદ્રિત આવૃત્તિ : ઉપલબ્ધ નથી પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. અબ્દોઉ નીંગ
ડૉ. સમીરા અલ્ફજરી નીંગ

ઇટાલિયન ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInItalian.com - 2015 મુદ્રિત આવૃત્તિ : ઉપલબ્ધ નથી પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. જિયુસેપ રેમુઝઝી
ડૉ. ડેનીઅલ મેલાસીની

જાપાની ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInJapanese.com - 2015 મુદ્રિત આવૃત્તિ : ઉપલબ્ધ નથી પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. ટકાશી યોકૂ

સિંધી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInSindhi.com - 2015 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2015 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. અશોક ક્રિપલાની

ઉર્દુ ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInUrdu.com - 2015 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2015 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. ઈમ્તિયાઝ વાણી

આસામી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInAssamese.com - 2016 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2016 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ પ્રણામિતા કલિતા
ડૉ.રામેન કુમાર બશિયા

જર્મન ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyinGerman.com - 2016 મુદ્રિત આવૃત્તિ : ઉપલબ્ધ નથી પ્રૉજેક્ટ લીડર : પ્રોફેસર ડૉ. હંસ-જોઆચિમ એન્ડર્સ
ડૉ. સીમા બેઇડ અગ્રવાલ

નેપાળી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInNepali.com - 2016 મુદ્રિત આવૃત્તિ : ઉપલબ્ધ નથી પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. સંજીબ કુમાર શર્મા

ઉડીયા ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInOriya.com - 2016 મુદ્રિત આવૃત્તિ : ઉપલબ્ધ નથી પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. રબિન્દ્રનાથ સાહુ

રશીયન ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInRussian.com - 2016 મુદ્રિત આવૃત્તિ : ઉપલબ્ધ નથી પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ.વલેરી શિલો
ડૉ.ઈવાન દ્રચેવ

સ્વાહિલી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInSwahili.com - 2016 મુદ્રિત આવૃત્તિ : ઉપલબ્ધ નથી પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. ગબ્રીએલ એલ. ઉપુન્ડા
ડૉ. બશીર આદમની

www.KidneyInLao.com - 2017 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2017 પ્રૉજેક્ટ લીડર : Dr. Noot Sengthavisouk
Dr. Sanjay Pandya

મણિપુરી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInManipuri.com - 2017 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2017 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. સંજીવ ગુલાટી

ફારસી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyinPersian.com - 2017 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2017 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. હમીદ મોહંમદ જાફરી

સિંહલી ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyinSinhala.com - 2017 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2017 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. સુરજીત સોમૈયાહ

થાઈ ભાષામાં કિડની માર્ગદર્શન www.KidneyInThai.com - 2017 મુદ્રિત આવૃત્તિ : 2017 પ્રૉજેક્ટ લીડર : ડૉ. ક્રિયાંગ ટંગસંગા

Indian Society of Nephrology
wikipedia
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag