ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಡಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾನಪೇಠ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ
ಯೋಜನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು,
ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ,
Tel : 0831-2473777 Extn 1313
Tel (Direct): 0831-2551313

ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿಳಾಸ
ಕಿಡ್ನಿ ಕೇರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್
ಮಾಡಿವಾಲೆ ಆರ್ಕೇಡ್, ಕ್ಲಬ್ ರೋಡ, ಬೆಳಗಾವಿ
Tel : +91 9164125809


ಕಿಡ್ನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
ಡಾ. ಸಂಜಯ ಪಂಡ್ಯಾ

ಸಮಪðಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಭೂತಖಾನಾ ಚೌಕ್,
ಎಸ್ ಟಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ, ರಾಜಕೋಟ-360002 ಗುಜರಾತ, ಭಾರತ

Phone: 091-281-2222077 / 2236263 / 2235387

E-mail: [email protected]

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India