ಬೇರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು


ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInGujarati.com - 2010 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2006 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ. ಸಂಜಯ ಪಂಡ್ಯಾ

ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInHindi.com - 2010 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2008 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಸಂಜಯ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಡಾ ಶುಭಾ ದುಬೆ

ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInMarathi.com - 2011 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2011 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಜ್ಯೋತ್ಸನಾ ಝೋಪೆ, ಮುಂಬೈ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInEnglish.com - 2012 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2012 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Edgar V. Lerma
ಡಾ ಸಂಜಯ್ ಪಾಂಡ್ಯ

ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInTelugu.com - 2012 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2012 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್

ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInBangla.com - 2013 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2013 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ದಿಲೀಪ್ ಪಹರಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಂಪಾ ದತ್ತಾ

ಕುಚಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInKutchi.com - 2013 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2013 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ. ಸಂಜಯ ಪಂಡ್ಯಾ
ಡಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ಭಾನುಶಾಲಿ
ಡಾ ಗೋರಿ ಪಿಂಡೋರಿಯಾ ಬುಜ್

ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInMalayalam.com - 2013 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2013 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಜಯಂತ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ತಿಶ್ಯೂರ

ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInArabic.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ. ದೌಲತ ಹಸನ್ ಸ್ಯಾನಿ,

ಚೀನೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInChinese.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2015 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಹೊ ಚುಂಗ್ ಪಿಂಗ್

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInPortuguese.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಎಡಿಸನ್ ಸೋಜಾ
Dr. Gianna Mastroianni Kirsztajn

ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInPunjabi.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2014 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಎನ್ ಪಿ ಸಿಂಗ್

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInSpanish.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2015 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಗ್ವಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ-ಗಾರ್ಸಿಯಾ
Dr. Jonathan Chávez-Iñiguez

ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInTamil.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2014 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್
ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್

ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInFrench.com - 2015 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Abdou NIANG
Dr Samira Elfajri NIANG

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInItalian.com - 2015 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Giuseppe Remuzzi
Dr. Daniela Melacini

ಜಪಾನೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInJapanese.com - 2015 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Takashi Yokoo

ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInSindhi.com - 2015 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2015 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Ashok Kirpalani

ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInUrdu.com - 2015 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2015 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ವಾಣಿ

www.KidneyInAssamese.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2016 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Pranamita Kalita
Dr. Ramen Kumar Bashiya

www.KidneyinGerman.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Prof. Dr. Hans - Joachim Anders
Priv. Dr. Seema Baid Agrawal

www.KidneyInNepali.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Sanjib Kumar Sharma

www.KidneyInOriya.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. R N Sahoo

www.KidneyInRussian.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Valeriy Shilo
Dr. Ivan Drachev

ಸ್ವಹಿಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyInSwahili.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Gabriel L. Upunda
Dr. Bashir Admani

www.KidneyInManipuri.com - 2017 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2017 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Sanjeev Gulati

www.KidneyinPersian.com - 2017 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2017 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Hamid Mohammad Jafari

ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆ www.KidneyinSinhala.com - 2017 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2017 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Surjit Somiah

www.KidneyInThai.com - 2017 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2017 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Kriang Tungsanga