બેયા પ્રકાસન


કીડની વિસેજી સમજણ ગુજરાતી ભાસામેં www.KidneyinGujarati.com - 2010 Printed Version : 2006 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. સંજય પંડ્યા

કીડની વિસેજી સમજણ હિન્દી ભાસામેં www.KidneyinHindi.com - 2010 Printed Version : 2008 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. સંજય પંડ્યા
ડો. સુભા દુબે

કીડની વિસેજી સમજણ મરાઠી ભાસામેં www.KidneyinMarathi.com - 2011 Printed Version : 2011 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. જ્યોત્સના ઝોપે

કીડની વિસેજી સમજણ અગ્રેજી ભાસામેં www.KidneyinEnglish.com - 2012 Printed Version : 2012 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. એડગર વ. લેરમાં
ડો. સંજય પંડ્યા

કીડની વિસેજી સમજણ તેલુગુ ભાસામેં www.KidneyinTelugu.com - 2012 Printed Version : 2012 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. શ્રીનિવાસ ક્રિષ્નન

કીડની વિસેજી સમજણ બંગાળી ભાસામેં www.KidneyinBangla.com - 2013 Printed Version : 2013 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. દિલીપ પહારી
શ્રીમતી પુમ્પા દત્તા

કીડની વિસેજી સમજણ મલયાલમ ભાસામેં www.KidneyinMalayalam.com - 2013 Printed Version : 2013 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. જયંત થોમસ મેથેવ્સ

કીડની વિસેજી સમજણ અરબી ભાસામેં www.KidneyinArabic.com - 2014 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. દવ્લત હસ્સન સંય

કીડની વિસેજી સમજણ ચાઇનીઝ ભાસામેં www.KidneyinChinese.com - 2014 Printed Version : 2015 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. હો ચુંગ પીંગ

કીડની વિસેજી સમજણ કન્નડ ભાસામેં www.KidneyinKannada.com - 2014 Printed Version : 2014 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. મલ્લિકાર્જુન ખાન્પેત

કીડની વિસેજી સમજણ પોર્ટુગીઝ ભાસામેં www.KidneyinPortuguese.com - 2014 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. એડ્સન સોઝા
ડો.ગીંના અસ્ત્રોઇઅન્નિ

કીડની વિસેજી સમજણ પંજાબી ભાસામેં www.KidneyinPunjabi.com - 2014 Printed Version : 2014 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. એન. પી. સિંગ

કીડની વિસેજી સમજણ સ્પેનીશ ભાસામેં www.KidneyinSpanish.com - 2014 Printed Version : 2015 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડૉ. ગુઈલેર્મો ગાર્સિયા
ડૉ. જોનાથન ચાવેઝ

કીડની વિસેજી સમજણ તમિલ ભાસામેં www.KidneyinTamil.com - 2014 Printed Version : 2014 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો સંપત કુમાર
એમ. શ્રી નિવાસન

કીડની વિસેજી સમજણ ફ્રેન્ચ ભાસામેં www.KidneyinFrench.com - 2015 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. અબ્દોઉં નીંગ
ડો. સમીરા એલ્ફાજરી નિયન

કીડની વિસેજી સમજણ ઇટાલિયન ભાસામેં www.KidneyinItalian.com - 2015 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. ગીઉસેપ્પે રેમુઝ્ઝી
ડો. ડનિએલ મેલાચીની

કીડની વિસેજી સમજણ જાપાનીઝ ભાસામેં www.KidneyinJapanese.com - 2015 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. તકાશી યોકૂ

કીડની વિસેજી સમજણ સિંધી ભાસામેં www.KidneyinSindhi.com - 2015 Printed Version : 2015 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો.અશોક કીર્પલાની

કીડની વિસેજી સમજણ ઉર્દુ ભાસામેં www.KidneyinUrdu.com - 2015 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો. ઈમ્તિયાઝ વાની

કીડની વિસેજી સમજણ આસામી ભાસામેં www.KidneyinAssamese.com - 2016 Printed Version : 2016 પ્રોજેક્ટ લીડર : ડૉ પ્રણામિતા કલિતા
ડૉ.રામેન કુમાર બશિયા

કીડની વિસેજી સમજણ જર્મન ભાસામેં www.KidneyinGerman.com - 2016 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : પ્રોફેસર ડૉ. હંસ-જોઆચિમ એન્ડર્સ
ડૉ. સીમા બેઇડ અગ્રવાલ

કીડની વિસેજી સમજણ નેપાળી ભાસામેં www.KidneyinNepali.com - 2016 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડૉ. સંજીબ કુમાર શર્મા

કીડની વિસેજી સમજણ ઉડીયા ભાસામેં www.KidneyinOriya.com - 2016 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડૉ. રબિન્દ્રનાથ સાહુ

કીડની વિસેજી સમજણ રશીયન ભાસામેં www.KidneyinRussian.com - 2016 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડૉ.વલેરી શિલો
ડૉ.ઈવાન દ્રચેવ

કીડની વિસેજી સમજણ સ્વાહિલી ભાસામેં www.KidneyinSwahili.com - 2016 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડો.ગબ્રીએલ લ. ઉપુંડા
ડો.બશીર આદમની

www.KidneyinLao.com - 2017 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : Dr. Noot Sengthavisouk

www.KidneyinManipuri.com - 2017 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : Dr. Sanjeev Gulati

www.KidneyinPersian.com - 2017 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : Dr. Hamid Mohammad Jafari

www.KidneyinSerbian.com - 2017 Printed Version : 2018 પ્રોજેક્ટ લીડર : Dr. Zoran Paunic
Dr. Neven Vavic
Dr. Gordana Matijasevic-Cavric
Dr. Zoran Petrovic

કીડની વિસેજી સમજણ સિંહલા ભાસામેં www.KidneyinSinhala.com - 2017 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : ડૉ. સુરજીત સોમીઃ

www.KidneyinThai.com - 2017 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : Dr. Kriang Tungsanga

www.KidneyinFilipino.com - 2018 Printed Version : 2018 પ્રોજેક્ટ લીડર : Dr. Edgar V. Lerma
Dr. Elizabeth Angelica Lapid-Roasa

www.KidneyinKorean.com - 2018 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : Dr. Yong-Soo Kim

www.KidneyinTurkish.com - 2018 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : Dr. Faruk Turgut

www.KidneyinVietnamese.com - 2018 Printed Version : Not Available પ્રોજેક્ટ લીડર : Dr. Ha Phan Hai An

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag