ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ດຣ. ສັນໄຊ ປານເດຍ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງມູນລະນິທິເພື່ອການໃຫ້ຄວາມຮູ້ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປໃນທຸກຂົງເຂດ. ປະຈຸບັນໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງໃນຫຼາຍໆພາສາໂດຍຜ່ານທາງໜັງສື ແລະ ທາງເວັບໄຊດ

ເວັບໄຊດທາງການສຶກສານີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງໃນສັງຄົມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງຄົນເຈັບ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປອ່ານໄດ້ໂດຍງ່າຍ ແລະ ດາວໂຫຼດໄດ້ຟຼີໃນເວັບໄຊດດຽວ ຊື່ງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວຖືກແປມາເປັນພາສາຕ່າງໆເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານ.

ທີມງານຂອງມູນລະນິທິເພື່ອການໃຫ້ຄວາມຮູ້ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ປະກອບດ້ວຍແພດຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຄົນເຈັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ.

ທີມງານຂອງມູນລະນິທິເພື່ອການໃຫ້ຄວາມຮູ້ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ

Lao Language Project Leader
Dr. Noot Sengthavisouk
Vientiane Capital, Lao PDR
Chief Mentor
Dr. Sanjay Pandya
Rajkot, India
International Liaison Officer
Dr. Tushar Vachharajani
Winston-Salem, NC USA
Arabic Language Project Leader
Dr. Dawlat Hassan Sany
Cairo, Egypt
Assamese Language Project Leader
Dr. Pranamita Kalita
Guwahati, India
Dr. Ramen Kumar Bashiya
Guwahati, India
Bangla Language Project Leader
Dr. Dilip Pahari
Kolkata, India
Mrs. Pumpa Dutta
Ahmedabad, India
Chinese Language Project Leader
Dr. Ho Chung Ping
Hong Kong, China
English Language Project Leader
Dr. Edgar V. Lerma
Chicago, USA
Dr. Sanjay Pandya
Rajkot, India
French Language Project Leader
Dr. Abdou NIANG
Dakar Senegal
Dr Samira Elfajri NIANG
Dakar Senegal
German Language Project Leader
Dr. Sanjay Pandya
Rajkot, India
Prof. Dr. Hans-Joachim Anders
München, Deutschland
Dr. Seema Baid Agrawal
Berlin, Deutschland
Gujarati Language Project Leader
Dr. Sanjay Pandya
Rajkot, India
Hindi Language Project Leader
Dr. Sanjay Pandya
Rajkot, India
Dr. Shubha Dubey
Raipur, India
Italian Language Project Leader
Dr. Giuseppe Remuzzi
Bergamo, Italy
Dr. Daniela Melacini
Bergamo, Italy
Japanese Language Project Leader
Dr. Takashi Yokoo
Tokyo, Japan
Kannada Language Project Leader
Dr. Mallikarjun Khanpet
Belgaum, India
Kutchi Language Project Leader
Dr. Sanjay Pandya
Rajkot, India
Dr. Jitendra Bhanushali
Bhuj, India
Dr. Jayanti Pindoria
Bhuj, India
Malayalam Language Project Leader
Dr. Jayant Thomas Methews
Trissure, India
Manipuri Language Project Leader
Dr. Sanjeev Gulati
New Delhi, India
Marathi Language Project Leader
Dr. Jyotsna Zope
Mumbai, India
Nepali Language Project Leader
Dr. Sanjib Kumar Sharma
Kathmandu, Nepal
Oriya Language Project Leader
Dr. R N Sahoo
Cuttack, India
Persian Language Project Leader
Dr. Hamid Mohammad Jafari
Sari, Iran
Portuguese Language Project Leader
Dr. Edison Souza (Dr. Edison da Creatinina)
Rio de Janeiro, Brazil
Dr. Gianna Mastroianni Kirsztajn
Sao Paulo, Brazil
Punjabi Language Project Leader
Dr. N. P. Singh
Delhi, India
Russian Language Project Leader
Dr. Valeriy Shilo
Moscow, Russia
Dr. Ivan Drachev
Moscow, Russia
Serbian Language Project Leader
Dr Zoran Paunić
Beograd, Srbija
Dr Neven Vavić
Beograd, Srbija
Dr Gordana Matijašević-Cavrić
Gaborone, Bocvana
Dr Zoran Petrović
Beograd, Srbija
Sindhi Language Project Leader
Dr. Ashok Kirpalani
Mumbai, India
Sinhala Language Project Leader
Dr. Surjit Somiah
Colombo, Sri Lanka
Spanish Language Project Leader
Dr. Guillermo García-García
Guadalajara, Mexico
Dr. Jonathan Chávez-Iñiguez
Guadalajara, Mexico
Swahili Language Project Leader
Dr. Gabriel L. Upunda
Dar es Salaam, Tanzania
Dr. Bashir Admani
Nairobi, Kenya
Tamil Language Project Leader
Dr. Sampath Kumar
Tamilnadu, India
Dr. M Srinivasan
Chennai,India
Telugu Language Project Leader
Dr. Krishnan Srinivasan
Hyderabad, India
Thai Language Project Leader
Dr. Kriang Tungsanga
Bangkok, Thailand
Urdu Language Project Leader
Dr. Imtiyaz Wani
Srinagar, India

Other Team Members

Website
Vision Informatics
Book Setting
Jagruti Ganatra
Design
Apurva Graphics
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag