ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക

ഡോ. ജയന്ത് തോമസ് മാത്യു ,എം.ഡി.

ഡിപാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് നെഫ്രോളജി
അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്മെഡിക്കൽ സയൻസ്
തൃശൂർ 680 555, ഇന്ത്യ

മൊബൈൽ: +91 9349741578

ഇ-മെയിൽ: [email protected]


ഡോ. സഞ്ജയ് പാണ്ഡ്യ എം.ഡി. ഡി.എൻ.ബി.(നെഫ്രോളജി )

വൃക്ക വിദ്യാഭ്യാസം ഫൗണ്ടേഷൻ

Samarpan Hospital,
Bhootkhana Chowk, Near ST Bus station,
Rajkot 360002 (Gujarat) INDIA.

Phone: 091-281-2222077 / 2236263 / 2235387

E-mail: [email protected]

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India