Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickमृगौला सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याको रोकथाम र हेरविचार गर्ने अभियानमा संलग्न बनौँ।

« Table of Contents

अध्याय ९ : मृगौलाले अचानक काम नगर्ने अवस्था

Topics
  • अचानक मृगौलाले काम गर्न छोड्रनु
  • लक्षणहरू
  • निदान
  • उपचार
मृगौलाले अचानक काम नगर्ने अवस्था
मृगौलाले अचानक काम नगर्ने अवस्था
मृगौलाले अचानक काम नगर्ने अवस्था
मृगौलाले अचानक काम नगर्ने अवस्था
मृगौलाले अचानक काम नगर्ने अवस्था
मृगौलाले अचानक काम नगर्ने अवस्था
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag