Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickमृगौला सम्बन्धी रोगहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याको रोकथाम र हेरविचार गर्ने अभियानमा संलग्न बनौँ।

« Table of Contents

अध्याय १५ : मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग

Topics
  • मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
  • माइक्रोएल्बुमीनुरिया
  • निदान
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
मधुमेह सम्बन्धी मृगौला रोग
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag