پیشگیری و مراقبت از بیماریهای شایع کلیوی با یک کلیک سادهشیوع بیماریهای کلیه باسرعت خیلی زیاد درحال افزایش است به این جمع برای پیشگیری و مراقبت از مشکلات کلیوی بپیوندید.

دسترسی راحت و آزادانه به کتاب " کلیه های خود را حفظ کنید " نگارش شده توسط دکتر سانجای پاندیا و دکتر حمید محمدجعفری.

  • کتابی به زبان ساده و روان برای ارائه اطلاعات به روز و عملی درباره بیماریهای کلیوی.
  • راهنماییهای ساده ای که هر فرد باید بداند تا کلیه هایش را سالم نگهدارد.
  • عناوین ساده ای برای شناختن علائم هشدار بیماریهای کلیه که تشخیص بموقع و زودرس بیماریهای فوق را امکان پذیر می کند.
  • توصیه های عملی و مفصل برای فردی که مبتلا به بیماری کلیوی مزمن است طوری که به فرد کمک کند تا زمان شروع دیالیز را به تاخیر اندازد ویا لزوم آن را منتفی کند.
  • توضیح کامل در مورد غذاهای مجاز و محدودیتهای غذایی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه.
Free Download
Read Online
Kidney book in Persian
Kidney Guide in Persian Kidney Website Received
32
Million
Hits