ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ


ਕਿਡਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਵਿਚ ਕਿਡਨੀ ਗਾਇਡਸ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinGujarati.com - 2010 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2006 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ

ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinHindi.com - 2010 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2008 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ
ਡਾ. ਸ਼ੁਭਾ ਦੁਬੇਯ

ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinMarathi.com - 2011 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2011 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਜਿਉਤਸੰਨਾ ਜ਼ੋਪ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinEnglish.com - 2012 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2012 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਐਡਗਰ ਵੀ. ਲਰਮਾ
ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ

ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinTelugu.com - 2012 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2012 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ

ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinBangla.com - 2013 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2013 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਪਹਾੜੀ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੰਪਾ ਦੱਤਾ

ਕੁੱਟਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinKutchi.com - 2013 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2013 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰਾ ਭਾਨੂਸ਼ਾਲੀ
ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਪਿੰਡੋਰੀਆ

ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinMalayalam.com - 2013 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2013 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਜੈਅੰਤ ਮੇਥਿਯੁਸ

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinArabic.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : Not Available ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਡਾਵਲਤ ਹਸਨ ਸਾਨੀ

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinChinese.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਹੋ ਚੰਗ ਪਿੰਗ

ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinKannada.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2014 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਮਾਲੀਕਾਰਜੁਨ ਖਾਂਪੇਟ

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinPortuguese.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਐਡੀਸਨ ਸੂਜ਼ਾ
ਡਾ. ਗਿਆਨਾਨਾ ਮਾਸਟਰੋਨੀਨੀ ਕਿਰਸਤਾਜਨ

ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinSpanish.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਗ੍ਵਲੈਰ੍ਮੋ ਗਾਰਸੀਆ- ਗਾਰਸੀਆ
ਡਾ. ਜੋਨਾਥਨ ਸ਼ਾਵੇਜ਼-ਇਨੇਗਜ

ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinTamil.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2014 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ
ਐਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinFrench.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਅਬਦਉ ਨਾਈਂਗ
ਡਾ. ਸੈਮੀਰਾ ਏਲਫਜਰੀ ਨਿੰਗ

ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinItalian.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਜੂਜ਼ੇਪੇ ਰੀਮੂਜ਼ੀ
ਡਾ. ਡੇਨੀਏਲਾ ਮੇਲੈਚੀਨੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinJapanese.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਤਾਕਸ਼ੀ ਯੋਕੂ

ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinSindhi.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਰਪਾਲਾਨੀ

ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinUrdu.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : Not Available ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵਾਨੀ

ਆਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗਾਈਡ www.KidneyinAssamese.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2016 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Pranamita Kalita
ਡਾ. ਰਾਮਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਸ਼ਿਆ

ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinGerman.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਹੰਸ-ਜੋਚਿਮ ਐਂਡਰਸ
ਡਾ. ਸੀਮਾ ਬੇਇਡ ਅਗਰਵਾਲ

ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਡਨੀ ਗਾਈਡ www.KidneyinNepali.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸੰਜੀਬ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinOriya.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਆਰ ਐਨ ਸਾਹੂ

ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗਾਈਡ www.KidneyinRussian.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਵਲੇਰੀ ਸ਼ਿਲੋ
ਡਾ. ਇਵਾਨ ਡਰੇਚੇਵ

ਸਵਾਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinSwahili.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਬਸ਼ੀਰ ਅਦਮਾਨੀ
ਡਾ. ਬਸ਼ੀਰ ਅਦਮਾਨੀ

www.KidneyinLao.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : Not Available ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Noot Sengthavisouk

www.KidneyinManipuri.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : Not Available ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Sanjeev Gulati

www.KidneyinPersian.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : Not Available ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Hamid Mohammad Jafari

www.KidneyinSerbian.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2018 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Zoran Paunic
Dr. Neven Vavic
Dr. Gordana Matijasevic-Cavric
Dr. Zoran Petrovic

ਵਿਅਤਨਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinSinhala.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : Not Available ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਮਾਹੀਆ

www.KidneyinThai.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : Not Available ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Kriang Tungsanga

www.KidneyinFilipino.com - 2018 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2018 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Edgar V. Lerma
Dr. Elizabeth Angelica Lapid-Roasa

www.KidneyinKorean.com - 2018 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : Not Available ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Yong-Soo Kim

www.KidneyinTurkish.com - 2018 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : Not Available ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Faruk Turgut

www.KidneyinVietnamese.com - 2018 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : Not Available ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Ha Phan Hai An

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag