ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ


ਕਿਡਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਵਿਚ ਕਿਡਨੀ ਗਾਇਡਸ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInGujarati.com - 2010 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2006 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ

ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInHindi.com - 2010 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2008 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ
ਡਾ. ਸ਼ੁਭਾ ਦੁਬੇਯ

ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInMarathi.com - 2011 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2011 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਜਿਉਤਸੰਨਾ ਜ਼ੋਪ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInEnglish.com - 2012 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2012 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਐਡਗਰ ਵੀ. ਲਰਮਾ
ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ

ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInTelugu.com - 2012 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2012 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ

ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInBangla.com - 2013 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2013 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਪਹਾੜੀ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੰਪਾ ਦੱਤਾ

ਕੁੱਟਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInKutchi.com - 2013 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2013 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰਾ ਭਾਨੂਸ਼ਾਲੀ
ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਪਿੰਡੋਰੀਆ

ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInMalayalam.com - 2013 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2013 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਜੈਅੰਤ ਮੇਥਿਯੁਸ

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInArabic.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਡਾਵਲਤ ਹਸਨ ਸਾਨੀ

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInChinese.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਹੋ ਚੰਗ ਪਿੰਗ

ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInKannada.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2014 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਮਾਲੀਕਾਰਜੁਨ ਖਾਂਪੇਟ

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInPortuguese.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਐਡੀਸਨ ਸੂਜ਼ਾ
ਡਾ. ਗਿਆਨਾਨਾ ਮਾਸਟਰੋਨੀਨੀ ਕਿਰਸਤਾਜਨ

ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInSpanish.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਗ੍ਵਲੈਰ੍ਮੋ ਗਾਰਸੀਆ- ਗਾਰਸੀਆ
ਡਾ. ਜੋਨਾਥਨ ਸ਼ਾਵੇਜ਼-ਇਨੇਗਜ

ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInTamil.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2014 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ
ਐਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInFrench.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਅਬਦਉ ਨਾਈਂਗ
ਡਾ. ਸੈਮੀਰਾ ਏਲਫਜਰੀ ਨਿੰਗ

ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInItalian.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਜੂਜ਼ੇਪੇ ਰੀਮੂਜ਼ੀ
ਡਾ. ਡੇਨੀਏਲਾ ਮੇਲੈਚੀਨੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInJapanese.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਤਾਕਸ਼ੀ ਯੋਕੂ

ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInSindhi.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਰਪਾਲਾਨੀ

ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInUrdu.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵਾਨੀ

ਆਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗਾਈਡ www.KidneyInAssamese.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2016 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Pranamita Kalita
ਡਾ. ਰਾਮਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਸ਼ਿਆ

ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinGerman.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਹੰਸ-ਜੋਚਿਮ ਐਂਡਰਸ
ਡਾ. ਸੀਮਾ ਬੇਇਡ ਅਗਰਵਾਲ

ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਡਨੀ ਗਾਈਡ www.KidneyInNepali.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸੰਜੀਬ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInOriya.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਆਰ ਐਨ ਸਾਹੂ

ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗਾਈਡ www.KidneyInRussian.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਵਲੇਰੀ ਸ਼ਿਲੋ
ਡਾ. ਇਵਾਨ ਡਰੇਚੇਵ

ਸਵਾਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInSwahili.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਬਸ਼ੀਰ ਅਦਮਾਨੀ
ਡਾ. ਬਸ਼ੀਰ ਅਦਮਾਨੀ

www.KidneyInManipuri.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2017 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Sanjeev Gulati

www.KidneyinPersian.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2017 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Hamid Mohammad Jafari

ਵਿਅਤਨਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinSinhala.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2017 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਮਾਹੀਆ

www.KidneyInThai.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2017 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Kriang Tungsanga

Indian Society of Nephrology
wikipedia
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag