ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ


ਕਿਡਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਵਿਚ ਕਿਡਨੀ ਗਾਇਡਸ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInGujarati.com - 2010 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2006 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ

ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInHindi.com - 2010 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2008 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ
ਡਾ. ਸ਼ੁਭਾ ਦੁਬੇਯ

ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInMarathi.com - 2011 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2011 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਜਿਉਤਸੰਨਾ ਜ਼ੋਪ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInEnglish.com - 2012 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2012 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Edgar V. Lerma
ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ

ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInTelugu.com - 2012 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2012 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ

ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInBangla.com - 2013 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2013 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਪਹਾੜੀ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੰਪਾ ਦੱਤਾ

ਕੁੱਟਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInKutchi.com - 2013 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2013 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰਾ ਭਾਨੂਸ਼ਾਲੀ
ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਪਿੰਡੋਰੀਆ

ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInMalayalam.com - 2013 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2013 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਜੈਅੰਤ ਮੇਥਿਯੁਸ

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInArabic.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Dawlat Hassan Sany

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInChinese.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਹੋ ਚੰਗ ਪਿੰਗ

ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInKannada.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2014 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਮਾਲੀਕਾਰਜੁਨ ਖਾਂਪੇਟ

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInPortuguese.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Edison Souza
Dr. Gianna Mastroianni Kirsztajn

ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInSpanish.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ. ਗ੍ਵਲੈਰ੍ਮੋ ਗਾਰਸੀਆ- ਗਾਰਸੀਆ
Dr. Jonathan Chávez-Iñiguez

ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInTamil.com - 2014 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2014 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ
ਐਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ

www.KidneyInFrench.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Abdou NIANG
Dr Samira Elfajri NIANG

ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInItalian.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Giuseppe Remuzzi
Dr. Daniela Melacini

ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInJapanese.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Takashi Yokoo

ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInSindhi.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Ashok Kirpalani

ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInUrdu.com - 2015 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2015 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : ਡਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵਾਨੀ

www.KidneyInAssamese.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2016 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Pranamita Kalita
Dr. Ramen Kumar Bashiya

www.KidneyinGerman.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Prof. Dr. Hans - Joachim Anders
Priv. Dr. Seema Baid Agrawal

www.KidneyInNepali.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Sanjib Kumar Sharma

www.KidneyInOriya.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. R N Sahoo

www.KidneyInRussian.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Valeriy Shilo
Dr. Ivan Drachev

ਸਵਾਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyInSwahili.com - 2016 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Gabriel L. Upunda
Dr. Bashir Admani

www.KidneyInManipuri.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2017 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Sanjeev Gulati

www.KidneyinPersian.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2017 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Hamid Mohammad Jafari

ਵਿਅਤਨਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਗਾਈਡ www.KidneyinSinhala.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2017 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Surjit Somiah

www.KidneyInThai.com - 2017 ਛਾਪੇ ਵਰਜਨ : 2017 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗੂ : Dr. Kriang Tungsanga