අපව අමතන්න

වෛද්‍ය සුර්ජිත් සෝමයියා

ලංකා හොස්පිට්ල්ස් කොර්පරේෂන් පීඑල්සී
578, ඇල්විටිගල මාවත,
නාරාහේන්පිට
කොළඹ 5.
ශ්‍රීලංකාව


වෛද්‍ය සංජේ පාණ්ඩියා
වකුගඩු අධ්‍යාපන පදනම

සමර්පාන් රෝහල,
බූට්ඛානා චෞක්,
එස්.ටී. බස් ස්ථානය ආසන්නයේ,
රජ්කොත් 360002 (ගුජරාට්) INDIA.

දුරකථන : 091-281-2222077 / 2236263 / 2235387

ඊ-තැපැල : [email protected]

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India