இதர வெளியீடுகள்

குஜராத்தி மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinGujarati.com - 2010 Printed Version : 2006 Author : டாக்டர் சஞ்சய் பாண்டிய

இந்தி மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinHindi.com - 2010 Printed Version : 2008 Author : டாக்டர் சஞ்சய் பாண்டிய
டாக்டர் சுபா துபே

மராத்தி மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinMarathi.com - 2011 Printed Version : 2011 Author : Dr. Jyotsna Zope

ஆங்கில மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinEnglish.com - 2012 Printed Version : 2012 Author : Dr. Edgar V. Lerma
டாக்டர் சஞ்சய் பாண்டிய

தெலுங்கு மொழியின் சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinTelugu.com - 2012 Printed Version : 2012 Author : டாக்டர் கிருஷ்ணன் சீனிவாசன்

பங்களா மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinBangla.com - 2013 Printed Version : 2013 Author : டாக்டர் திலிப் பஹாரி
Mrs. Pumpa Dutta

www.KidneyinKutchi.com - 2013 Printed Version : 2013 Author : Dr. Sanjay Pandya
Dr. Jitendra Bhanushali
Dr. Jayanti Pindoria

மலையாள மொழியில் சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinMalayalam.com - 2013 Printed Version : 2013 Author : Dr. Jayant Thomas Methews

அரபு மொழி உள்ள சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinArabic.com - 2014 Printed Version : Not Available Author : Dr. Dawlat Hassan Sany

சீன மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinChinese.com - 2014 Printed Version : 2015 Author : டாக்டர் ஹோ சுங் பிங்

கன்னட மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinKannada.com - 2014 Printed Version : 2014 Author : Dr. Mallikarjun Khanpet

போர்த்துகீசியம் மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinPortuguese.com - 2014 Printed Version : கிடைக்கவில்லை Author : டாக்டர் எடிசன் சூசா
Dr. Gianna Mastroianni Kirsztajn

பஞ்சாபி மொழி உள்ள சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinPunjabi.com - 2014 Printed Version : 2014 Author : டாக்டர் என் பி சிங்

ஸ்பானிஷ் மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinSpanish.com - 2014 Printed Version : 2015 Author : டாக்டர் கில்லர்மோ கார்சியா-கார்சியா
Dr. Jonathan Chávez-Iñiguez

பிரஞ்சு மொழியில் சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinFrench.com - 2015 Printed Version : கிடைக்கவில்லை Author : Dr. Abdou NIANG
Dr Samira Elfajri NIANG

இத்தாலிய மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinItalian.com - 2015 Printed Version : கிடைக்கவில்லை Author : Dr. Giuseppe Remuzzi
Dr. Daniela Melacini

ஜப்பனீஸ் மொழி உள்ள சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinJapanese.com - 2015 Printed Version : கிடைக்கவில்லை Author : Dr. Takashi Yokoo

சிந்தி மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinSindhi.com - 2015 Printed Version : 2015 Author : Dr. Ashok Kirpalani

உருது மொழி சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinUrdu.com - 2015 Printed Version : Not Available Author : டாக்டர். இம்தியாஸ் என்கிறார்

www.KidneyinAssamese.com - 2016 Printed Version : 2016 Author : Dr. Pranamita Kalita
Dr. Ramen Kumar Bashiya

www.KidneyinGerman.com - 2016 Printed Version : கிடைக்கவில்லை Author : Prof. Dr. Hans-Joachim Anders
Prof. Dr. Seema Baid Agrawal

www.KidneyinNepali.com - 2016 Printed Version : கிடைக்கவில்லை Author : Dr. Sanjib Kumar Sharma

www.KidneyinOriya.com - 2016 Printed Version : கிடைக்கவில்லை Author : Dr. R N Sahoo

www.KidneyinRussian.com - 2016 Printed Version : கிடைக்கவில்லை Author : Dr. Valeriy Shilo
Dr. Ivan Drachev

www.KidneyinSwahili.com - 2016 Printed Version : கிடைக்கவில்லை Author : டாக்டர் கேப்ரியல் எல் கழுதை
Dr. Bashir Admani

www.KidneyinLao.com - 2017 Printed Version : Not Available Author : Dr. Noot Sengthavisouk

www.KidneyinManipuri.com - 2017 Printed Version : Not Available Author : Dr. Sanjeev Gulati

www.KidneyinPersian.com - 2017 Printed Version : Not Available Author : Dr. Hamid Mohammad Jafari

www.KidneyinSerbian.com - 2017 Printed Version : 2018 Author : Dr. Zoran Paunic
Dr. Neven Vavic
Dr. Gordana Matijasevic-Cavric
Dr. Zoran Petrovic

சிங்களம், சிறுநீரக கையேடு www.KidneyinSinhala.com - 2017 Printed Version : Not Available Author : டாக்டர் சுர்ஜித் Somiah

www.KidneyinThai.com - 2017 Printed Version : Not Available Author : Dr. Kriang Tungsanga

www.KidneyinFilipino.com - 2018 Printed Version : 2018 Author : Dr. Edgar V. Lerma
Dr. Elizabeth Angelica Lapid-Roasa

www.KidneyinKorean.com - 2018 Printed Version : Not Available Author : Dr. Yong-Soo Kim

www.KidneyinTurkish.com - 2018 Printed Version : Not Available Author : Dr. Faruk Turgut

www.KidneyinVietnamese.com - 2018 Printed Version : Not Available Author : Dr. Ha Phan Hai An

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag