ఇతర ప్రచురణలు


గుజరాతి భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinGujarati.com - 2010 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2006 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : డాక్టర్ సంజయ్ పాండ్య

హిందీ భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinHindi.com - 2010 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2008 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : డాక్టర్ సంజయ్ పాండ్య
డాక్టర్ శుభా దూబే

మరాఠీ భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinMarathi.com - 2011 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2011 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Jyotsna Zope

ఆంగ్ల భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinEnglish.com - 2012 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2012 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Edgar V. Lerma
డాక్టర్ సంజయ్ పాండ్య

బంగ్లా భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinBangla.com - 2013 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2013 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : డాక్టర్ దిలీప్ పహారి
Mrs. Pumpa Dutta

www.KidneyinKutchi.com - 2013 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2013 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Sanjay Pandya
Dr. Jitendra Bhanushali
Dr. Jayanti Pindoria

మలయాళం భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinMalayalam.com - 2013 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2013 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Jayant Thomas Methews

అరబిక్ భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinArabic.com - 2014 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : Not Available ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Dawlat Hassan Sany

చైనీస్ భాష లో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinChinese.com - 2014 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2015 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : డాక్టర్ హో చుంగ్ పింగ్

కన్నడ భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinKannada.com - 2014 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2014 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Mallikarjun Khanpet

పోర్చుగీస్ లాంగ్వేజ్ లో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinPortuguese.com - 2014 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : అందుబాటులో లేదు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : డాక్టర్ ఎడిసన్ సౌజా
Dr. Gianna Mastroianni Kirsztajn

పంజాబీ భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinPunjabi.com - 2014 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2014 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : డాక్టర్ ఎన్పీ సింగ్

స్పానిష్ భాష లో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinSpanish.com - 2014 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2015 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : డాక్టర్ గులెర్మో గార్సియా-గార్సియా
Dr. Jonathan Chávez-Iñiguez

తమిళ భాష లో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinTamil.com - 2014 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2014 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : డాక్టర్ సంపత్ కుమార్
ఎం శ్రీనివాసన్

ఫ్రెంచ్ భాష లో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinFrench.com - 2015 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : అందుబాటులో లేదు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Abdou NIANG
Dr Samira Elfajri NIANG

ఇటాలియన్ భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinItalian.com - 2015 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : అందుబాటులో లేదు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Giuseppe Remuzzi
Dr. Daniela Melacini

జపనీస్ భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinJapanese.com - 2015 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : అందుబాటులో లేదు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Takashi Yokoo

సింధీ భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinSindhi.com - 2015 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2015 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Ashok Kirpalani

ఉర్దూ భాష లో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinUrdu.com - 2015 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : Not Available ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : డాక్టర్ ఇంతియాజ్ చెప్పారు

www.KidneyinAssamese.com - 2016 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2016 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Pranamita Kalita
Dr. Ramen Kumar Bashiya

www.KidneyinGerman.com - 2016 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : అందుబాటులో లేదు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Prof. Dr. Hans-Joachim Anders
Prof. Dr. Seema Baid Agrawal

www.KidneyinNepali.com - 2016 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : అందుబాటులో లేదు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Sanjib Kumar Sharma

www.KidneyinOriya.com - 2016 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : అందుబాటులో లేదు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. R N Sahoo

www.KidneyinRussian.com - 2016 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : అందుబాటులో లేదు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Valeriy Shilo
Dr. Ivan Drachev

స్వాహిలి భాషలో కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinSwahili.com - 2016 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : అందుబాటులో లేదు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Gabriel L. Upunda
Dr. Bashir Admani

www.KidneyinLao.com - 2017 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : Not Available ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Noot Sengthavisouk

www.KidneyinManipuri.com - 2017 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : Not Available ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Sanjeev Gulati

Kidney Guide in Persian Language www.KidneyinPersian.com - 2017 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : Not Available ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Hamid Mohammad Jafari

www.KidneyinSerbian.com - 2017 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2018 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Zoran Paunic
Dr. Neven Vavic
Dr. Gordana Matijasevic-Cavric
Dr. Zoran Petrovic

సింహళ కిడ్నీ గైడ్ www.KidneyinSinhala.com - 2017 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : Not Available ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : డాక్టర్ సుర్జిత్ Somiah

Kidney Guide in Thai Language www.KidneyinThai.com - 2017 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : Not Available ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Kriang Tungsanga

www.KidneyinFilipino.com - 2018 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : 2018 ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Edgar V. Lerma
Dr. Elizabeth Angelica Lapid-Roasa

www.KidneyinKorean.com - 2018 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : Not Available ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Yong-Soo Kim

www.KidneyinTurkish.com - 2018 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : Not Available ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Faruk Turgut

www.KidneyinVietnamese.com - 2018 ప్రింటెడ్ వెర్షన్ : Not Available ప్రాజెక్ట్ లీడర్ : Dr. Ha Phan Hai An

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India