สามารถศึกษาเรื่องการป้องกันและการดูแลโรคไตชนิดต่างๆ ได้ เพียงแค่กดปุ่มบนเมาส์ด้วยปลายนิ้วมีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันป้องกันโรคไต และเข้าใจวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

« Table of Contents

บทที 5 โรคไตที่สำคัญ

5 โรคไตที่สำคัญ
5 โรคไตที่สำคัญ
5 โรคไตที่สำคัญ
5 โรคไตที่สำคัญ
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag