Phòng ngừa và Chăm sóc các bệnh thận thường gặp với một lần nhấp chuộtTỷ lệ mắc mới bệnh thận đang gia tăng rất nhanh. Hãy tham gia vào sứ mệnh phòng ngừa và chăm sóc các vấn đề về thận.

« Table of Contents

Các từ viết tắt

Chụp CT : Chụp cắt lớp vi tính
IVU/IVP : Chụp X quang hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch
MLCT :Mức lọc cầu thận
MRI :Cộng hưởng từ hạt nhân
NSAID :Thuốc chống viêm không Steroid
PSA :Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt
TNT :thận nhân tạo
VCUG :Chụp bàng quang niệu đạo thì đi tiểu
Free Download
Read Online
Kidney book in Vietnamese
Kidney Guide in Vietnamese Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India