Ang Buhay Kapag Iisa ang Kidney

Maaaring mabahala kung iisa lang ang ating kidney. Ngunit kung tayo ay mag- iingat at mamumuhay nang malusog, maaaring mabuhay nang normal ang taong iisa lang ang kidney.

Anu-ano ang mga problemang kinakaharap ng isang taong iisa ang kidney? Bakit?

Halos lahat ng tao ay ipinanganak na may dalawang kidney. Dahil may reserbang kapasidad ang bawat kidney, kayang gampanan ng isang kidney ang mga normal na gawain ng dalawang kidney. Kaya pa ring mag-ehersisyo at magtrabaho nang mabigat ang taong may isang kidney lamang,

Ang isang kidney ay sapat para sa normal at aktibong pamumuhay. May mga taong natutuklasan na iisa lang ang kidney kapag nagpapax-ray o ultrasound para sa ibang karamdaman. Bagamat nakakadulot ng altapresyon at protina sa ihi habang tumatanda ang mga taong iisa lang ang kidney, bihira naman ang tuluyang pagkasira nito.

Anu-ano ang mga sanhi ng nag-iisang kidney?

Maaaring magkaroon ng isang kidney kapag:

1. Ipinanganak na isa lang ang kidney

2. Tinanggal ang isang kidney sa operasyon dahil may bato sa kidney, may kanser o bukol, nagkaroon ng pagbara ang daanan ng ihi, may nana sa bato o natamaan at napinsala ang bato sa isang aksidente

3. Ang isang bato ay ibinigay nang kusa para sa kidney transplant.

Ang taong may isang kidney ay maaring magkaroon ng normal at aktibong pamumuhay.
Anu-ano ang maaaring mangyari kapag iisa lang ang kidney mula sa kapanganakan?

May mga taong ipinanganak na iisa lang ang kidney. Ang tsansang magkaroon ng isang kidney lamang mula sa kapanganakan ay isa sa bawat 750 na tao. Mas madalas itong nakikita sa lalaki, at karaniwan na ang kaliwang bato ang nawawala.

Bakit kailangang mag-ingat ang mga taong may isang kidney lamang?

Kadalasan, walang problema kapag nag-iisa lang ang kidney. Maihahambing ito sa isang two wheeler na trak na walang reserbang gulong. Kapag biglang nasira ang nag-iisang kidney, magkakaroon ng “acute kidney failure” at mabilis na titigil ang trabaho o gawain ng kidney.

Ang “acute kidney failure” ay nagdudulot ng maraming problema at kumplikasyon at ito ay kailangang maagapan at bigyan ng agarang atensiyon. Mabilis lumala ang mga nakakamatay na kumplikasyon at kakailanganin ng agarang dialysis. Upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng bato at mga kumplikasyong dulot nito, kailangang mag-ingat ang mga taong iisa lamang ang bato.

Paano nagkakaroon ng biglaang pagkasira ang kidney kapag iisa lang ang kidney?

Ito ang mga kondisyong maaaring maging sanhi ng biglaang at matinding pagkasira ng isang kidney:

1. Biglaang pagbara ng daanan ng ihi dulot ng bato o namuong dugo sa ureter (tubong nagkukunekta ng kidney at pantog). Dahil sa bara, walang ihing makakalabas sa pantog.

May mga taong ipinanganak na iisa lang ang kidney.

2. Hindi sinasadyang pagputol o pagtali ng ureter ng isang kidney habang nag- oopera ng bituka o matres.

3. Pinsala sa iisang kidney. Maaaring matamaan at mapinsala ang kidney sa “contact sports” tulad ng boxing, hockey, futbol, karate, judo at wrestling. Kapag iisa ang kidney, ito ay karaniwang mas malaki at mas mabigat kaysa sa normal na kidney. Ang mas malaking kidney ay mas madaling matamaan habang naglalaro ng “contact sports”..

Anu-ano ang mga kailangang gawin upang maprotektahan ang isang kidney?

Walang iniinom na gamot ang mga taong iisa lang ang kidney. Narito ang ilan sa mga pag-iingat na maaaring gawin upang maprotektahan ang nag-iisang kidney:

 • Uminom ng maraming tubig (mga tatlong litro bawat araw)
 • Iwasang matamaan at mapinsala ang isang kidney sa pamamagitan ng pag-iwassa “contact sports” kagaya ng boxing, hockey, futbol, karate, judo at wrestling.
 • Pag-iwas at maaga at sapat na gamutan ng bato sa kidney at impeksiyon sa pag-ihi.
 • Bago uminom ng bagong gamot o maoperahan ang bituka, dapat sabihin sa doktor na iisa lang ang kaniyang kidney.
 • Sapat na paggamot ng altapresyon, regular na ehersisyo, sapat na diyeta at pag- iwas sa mga gamot para sa kirot (mga gamot na tinatawag na NSAIDs o nonsteroidal anti-inflammatory drugs). Iwasan ang mga diyetang mataas sa protina at bawasan ang paglagay ng alat sa pagkain kung ito ay ipinapayo ng doktor.
 • Regular na check-up pangmedikal. Ito ang pangunahin at pinakamahalagang payo para sa pasyenteng iisa lang ang kidney. Dapat subaybayan ang pagta-trabaho ng kidney (kidney function) sa pamamagitan ng pag check-up ng presyon ng dugo at pagsuri ng ihi at dugo minsan sa loob ng isang taon. Sa pamamagitan ng regular na check-up pangmedikal, maagang matutuklasan ang sakit sa kidney at masusubaybayan ang pagbagsak ng kaniyang paggana. Kapag maagangnatuklasan ang sakit sa kidney, magagamot ito nang mas maagap.
Dapat mag-ingat ang mga taong iisa lamang ang kidney at pagpayuhan sila ng regular na check-up pangmedikal.
Kailan dapat magkonsulta sa manggagamot ang pasyenteng iisa lamang ang kidney?

Dapat magkonsulta kaagad samanggagamot kung:

 • Biglang hindi makaihi.
 • Magkaroon ng di-sinasadyang pinsala sa iisang kidney.
 • Kailangan uminom ng gamot para sa kirot
 • Kailangan magpa-xray gamit ng “contrast”
 • May lagnat, balisawsaw o paghapdi sa pag-ihi o mapula ang ihi
Ang biglang pagtigil o pagbawas ng dami ng ihi ay karaniwang sanhi ng pagbabara ng pag-iihi dahil sa bato.