Pag-Ihi ng Mga Bata Sa Kama

Ang pag-ihi ng mga bata sa kama o hindi sinasadyang pag-ihi sa kama ay madalas sa mga bata. Kadalasan ito ay nalulutas kahit walang ginagawang gamutan habang ang mga bata ay lumalaki. Ngunit ito ay nakakabahala para sa mga bata at sa kanilang mga pamilya dahil ito ay nagdudulot ng pag-abala at pagkahiya. Ang kondisyon na ito ay hindi dahil sa sakit sa kidney, katamaran o katigasan ng ulo ng mga bata.

Ilang porsiyento ng mga bata ang may imboluntaryong pag-ihi sa gabi at anong edad ito nawawala?

Ang pag-ihi sa kama ay madalas sa mga batang edad anim pababa. Sa edad na lima, ang pag-ihi sa pagtulog ay nakikita sa 15 hanggang 20% ng mga bata. Habang tumatanda, nagkakaroon ng karampatang pagbaba ng paglaganap ng pag-ihi sa kama: 5% sa edad 10, 2% sa edad 15, at mas mababa sa 1% sa matatanda.

Sinong mga bata ang madalas umiihi sa kama?

 • Mga batang may mga magulang na may parehong karamdaman nung kanilang kabataan
 • May mabagal na neurological development na nagiging dahilan upang hindi agad mapansin ng bata na siya ay nai-ihi.
 • Sa mga batang malalim ang pagtulog.
 • Mga batang lalaki ang apektado kaysa sa mga batang babae
 • Pangkaisipan o pisikal na pagod o tensyon ang maaaring sanhi.
 • Sa maliit na porsiyento ng mga bata (2%-3%), problemang medikal tulad ng impekson sa ihi, diabetes, palyadong mga kidney, bulate, pagtibi ng dumi, maliit na pantog, problema sa spinal cord or urethral valves sa mga lalaki ang mga kadahilanan.

Kailan at anong pagsusuri ang ginagawa para sa pag-ihi ng mga bata sa kama?

Ang pagsusuri ay ginagawa lamang sa mga batang may karamdamang medikal o kung nag-iisip ng “structural problems”. Ang kadalasang ginagawang mga eksaminasyon ay pagsusuri ng ihi, asukal sa dugo, X-ray ng spine o gulugod at ultrasound o iba pang imaging tests ng kidney o pantog.

Lunas

Ang pag-ihi sa kama ay di sinasadya at ito ay hindi kusang ginagawa. Ang mga bata ay dapat sinasabihan na ang kundisyon na ito ay titigil at mawawala rin. Hindi dapat sila pinagagalitan o pinarurusahan dahil dito.

Ang pangunahing lunas ay edukasyon, motivational therapy at pagbago ng gawing pag-inom ng mga likido at pag-ihi. Kung ang pa-ihi sa kama ay hindi aayos sa ganitong mga lunas, babala sa pag-ihi sa kama o mga gamot ay maaaring subukan.

1. Edukasyon at motivational therapy
 • Ang bata at dapat lubos na pinangangaralan ukol sa pag-ihi sa kama.
 • Ang pag-ihi sa kama ay di kasalanan ng mga bata at di dapat silang sisihin o kagalitan dahil ditto.
 • Pangalagaang walang manunukso sa bata dahil sa pag-ihi sa kama. Importante na mabawasan ang tension sa mga batang may kundisyong ito. Ang pamilya ng mga batang ito ay dapat sumusuporta at pinararamdam an gang problemang ito ay panandalian lamang at ito ay maayos din.
 • Gumamit ng training pants imbes na diapers
 • Siguraduhing madali ang pagpunta sa palikuran sa gabi sa pamamagitan ng paggamit ng night lamps.
 • Magdala ng ekstra na pantulog, kobrekama at tuwalya, nang sa gayon ang bata ay madaling makapagpapalit ng kobrekama at nadumihang damit kung siya ay magigising dahil sa pag-ihi sa kama.
 • Takpan ang kutson ng plastic upang ito ay hindi masira.
 • Maglagay ng malaking tuwalya sa ilalim ng kuorekama para sa ekstrang pagsipsip ng basa.
 • Himukin ang bata sa paliligo tuwing umaga upang hindi mag-amoy ihi.
 • Purihin at bigyan ng gantimpala ang iyong anak sa gabing hindi siya umihi. Kahit maliit na regalo ay isang uri ng pamplalakas loob sa bata.
 • Ang pagtitibi ay di dapat isinasantabi, ito ay dapat ginagamot.
2. Pagbawas sa pag-inom ng likido
 • Bawasan ang pag-inom ng likido dalawa o hanggang tatlong oras bago matulog, ngunit siguraduhing sapat ang pag-inom ng likido sa araw.
 • Iwasan ang caffeine (tsaa, kape), carbonated drinks (cola) at tsokolate sa gabi. Maaring makalala ito sa pag-ihi sa kama.
3. Payo sa mga gawi ng pag-ihi
 • Himukin ang batang dalawang beses umihi bago matulog. Ang unang pag-ihi ay sa gabi at ang pangalawang pag-ihi ay bago matulog.
 • Ugaliin ang regular na pag-ihi
 • Gisingin ang bata tatlong oras mula sa pagkatulog gabi-gabi upang umihi. Kung kinakailangan, gumamit ng alarma.
 • Sa pamamagitan ng pag-alarm ng oras ng pag-ihi sa kama, ang oras sa paggising sa umaga ay maisasaayos.
4. Alarma ng pag-ihi sa kama
 • Ang paggamit ng alarma sa pag-ihi sa kama ay ang pinakaepektibong paraan upang mapigilan ang pag-ihi sa kama at ito ay kadalasang ginagawa sa mga batang may edad higit sa 7.
 • Ang alarm na ito ay may sensorna nakakabit sa salawal ng bata. Kapag ang bata ay umihi, mararamdaman ng instrumento ang unang patak ng ihi, ito ay tutunog at magigising ang bata. Kapag nagising ang bata, maaari niyang mapigilan ang ihi hanggang siya ay makarating sa CR.
 • Ang alarma ay makakatulong sa pagsasanay ng bata na gumising bago maihi sa kama.
5. Mga pagsasanay ng pantog
 • Marami sa mga batang may problema sa pag-ihi sa kama ay may maliliit na pantog. Ang layunin ng pagsasanay sa pantog ay upang palakihin ang kapasidad ng pantog.
 • Sa umaga ang mga bata ay sinasabihang uminom ng maraming tubig at magpigil ng ihi kahit na sila ay nakakaramdam na ng pag-ihi.
 • Sa pagsanay, ang bata ay kayang pigilan ang kanyang pag-ihi sa mas mahabang oras. Ito ang makapagpapalakas ng kanilang pantog at makapagpapalaki sa kapasidad nito.
6. Mga Gamot

Ang gamot at ginagamit upang mapigilan ang pag-ihi sa kama kung lahat ng pamamaraan ay nagawa na at ito ay ginawa din lamang sa mga batang may edad 7 pataas. Ito ay epektibo ngunit hindi nito napagagaling ang pag-ihi sa kama. Ito ay panandaliang solusyon at ginagamit pansamantala lamang. Ang pag-ihi sa kama ay karaniwang bumabalik kapag nahinto ang gamutan. Ang permanteng lunas ay mas makikita sa paggamit ng alarma sa pag-ihi kaysa sa mga gamot.

A. Desmopressin Acetate (DDAVP): Ang Desmopressin na tableta ay mabibili sa botika at binibigay lamang ito kapag ang ibang mga pamamaraan ay hindi naging epektibo. Pinakokonti ng gamot na ito ang dami ng ihi sa gabi at nagagamit lang ito sa mga batang may napakaraming ihi. Habang ang bata ay nasa gamutang ito, huwag kalimutang bawasan ang dami ng tubig na iniinom sa gabi upang maiwasan ang water intoxication. Ang gamot na ito ay kadalasang binibigay bago matulog sa gabi at ito ay dapat hindi ibinibigay kung ang bata, sa anumang kadahilanan ay nakainom ng maraming mga tubig o likido.

B. Imipramine: Ang Imipramine ( tricyclic antidepressant) ay may relaxing effect sa pantog at pinahihigpit nito ang sphincter at sa ganito napapadami ang kapasidad ng pantog. Ang gamot na ito ay kadalasang ginagamit ng mga tatlo hanggang anim na buwan. Sa bilis ng epekto nito, ang gamot ay iniinom isang oras bago matulog. Ang gamot na ito ay na lubhang napakaepektibo ngunit pili lamang ang paggamit nito dahil sa masasamang epekto. Ang mga masasamang epekto nito ay pagkaduwal, pagsusuka, panghihina, pagkalito, hirap sa pagtulog, pagkabalisa, pagkabog ng dibdib, panlalabo ng mga mata, tuyong bibig at pagtitibi.

C. Oxybutynin: Ang Oxybutinin (anticholinergic drug) ay karaniwang ginagamit kung ang pag-ihi ng bata ay nagaganap tuwing umaga. Binabawasan ng gamot na ito ang contractions ng pantog at pinalalaki ang kapasidad ng nito. Ang mga masasamang epekto nito ay tuyong bibig, pamumula ng mukha at pagtibi ng dumi.

Kailan dapat magpakonsulta sa doktor ang mga batang may problema sa pag-ihi sa kama?

Ang pamilya ng batang may problema sa pag-ihi sa kama ay agad-agad dapat kumuonsulta kapag ang bata ay:

 • Umiihi sa kama kahit umaga.
 • Umiihi pa rin sa kama kahit ang edad ay higit 7 o 8 taon na.
 • Nagsimulang umihi muli sa kama pagkalipas ng anim na buwan ng di pag-ihi sa kama.
 • Nawalan ng control sa pagdumi.
 • Nilalagnat, masakit at madalas ag pag-ihi, laging nauuhaw, at may pamamaga ng mukha at mga paa.
 • Mahina ang pagdaloy ng pag-ihi, hirap at kailangan pang umiri sa pag-ihi.