Prevention and Care of Common Kidney Diseases at Single Clickਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਕਿਤਾਬ “ਸ਼ੁਰਕਸ਼ਾ ਕਿਡਨੀ ਦੀ” ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਲੇਖਕ ਡਾ. ਐਨ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ

  • ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
  • ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਹਰ ਕਿਸੀ ਲਈ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
  • ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰੁਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨੁੱਕਤੇ।
  • ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ, ਉਪਚਾਰਕ ਸਲਾਹ, ਜੋ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤਕ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।
  • ਕਿਡਨੀ ਫੋਲਿਉਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Free Download
Read Online
Kidney book in Punjabi
Kidney Guide in Punjabi Kidney Website Received
38
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag