สามารถศึกษาเรื่องการป้องกันและการดูแลโรคไตชนิดต่างๆ ได้ เพียงแค่กดปุ่มบนเมาส์ด้วยปลายนิ้วมีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันป้องกันโรคไต และเข้าใจวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรคไตในหนังสือ “คำแนะนำสำหรับการดูแลและรักษาโรคไต” เล่มนี้ ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และนายแพทย์ Sanjay Pandya ร่วมกันเป็นบรรณาธิการ

  • อ่านง่าย – หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคไต และแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
  • มีคำแนะนำง่ายๆ ที่ประชาชนควรทราบ และปฏิบัติตามได้เพื่อช่วยถนอมไตไว้
  • มีคำแนะนำเกี่ยวกับอาการนำที่สำคัญของโรคไต และแนวทางที่จะช่วยให้วินิจฉัยโรคไตได้แต่เนิ่นๆ
  • มีคำแนะนำที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนำไปปฏิบัติ เพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของไต ชะลอระยะเวลาสู่การฟอกเลือด หรือการปลูกถ่ายไต
  • มีคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรรับประทาน และที่ควรหลีกเลี่ยง
Free Download
Read Online
Kidney book in Thai
Kidney Guide in Thai Kidney Website Received
49
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India