پیشگیری و مراقبت از بیماریهای شایع کلیوی با یک کلیک سادهشیوع بیماریهای کلیه باسرعت خیلی زیاد درحال افزایش است به این جمع برای پیشگیری و مراقبت از مشکلات کلیوی بپیوندید.

دسترسی راحت و آزادانه به کتاب " کلیه های خود را حفظ کنید " نگارش شده توسط دکتر سانجای پاندیا و دکتر حمید محمدجعفری.

  • کتابی به زبان ساده و روان برای ارائه اطلاعات به روز و عملی درباره بیماریهای کلیوی.
  • راهنماییهای ساده ای که هر فرد باید بداند تا کلیه هایش را سالم نگهدارد.
  • عناوین ساده ای برای شناختن علائم هشدار بیماریهای کلیه که تشخیص بموقع و زودرس بیماریهای فوق را امکان پذیر می کند.
  • توصیه های عملی و مفصل برای فردی که مبتلا به بیماری کلیوی مزمن است طوری که به فرد کمک کند تا زمان شروع دیالیز را به تاخیر اندازد ویا لزوم آن را منتفی کند.
  • توضیح کامل در مورد غذاهای مجاز و محدودیتهای غذایی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه.
Free Download
Read Online
Kidney book in Persian
Kidney Guide in Persian Kidney Website Received
49
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India