Ang Pagpigil at Pag-alaga ng mga Karaniwang Sakit ng mga Kidney sa Isang KlikAng mga sakit ng mga kidney ay lumalaganap. Maki-lahok sa dakilang misyon para sa pagpigil at pag-aalaga ng mga problema ng mga kidney.

« Table of Contents

Pangmatagalang Paghina Ng Kidney

Ang Chronic Kidney Disease (CKD) ay ang unti-unting, pangmatagalang paghina ng mga kidney na hanggang sa ngayon ay wala pang natutuklasang kagalingan. Napakaraming tao sa mundo ang may CKD-- itinatayang 1 sa 10 katao ang mayroon nito. Ito ay dahil na rin sa pagdami ng mga taong may altapresyon, diabetes, mataas ang cholesterol o taba sa dugo, pati na rin ang mga naninigarilyo at sobrang pagtaba.

Ano ang Chronic Kidney Disease (CKD)?

Kapag nagkasakit ang ating mga kidney, maaaring mapinsala ito at unti-unti nang humina sa pagtagal ng panahon. Kung maaagapan ng gamot, maaring mapabagal ang paghina ng mga kidney, subalit kung mapapabayaan, magiging mabilis ang tuluyang paghina. Nalalaman ito sa patuloy na pagtaas ng antas ng creatinine o pagbaba ng “estimated GFR” (eGFR) na nasusukat ng manggagamot sa pamamagitan ng isang formula (CKD-EPI) na nababataydin sa antas creatinine sa dugo.

May mga antas o “stages” ang CKD, mula Stage 1 hanggang Stage 5, na nababatay sa eGFR. Stage 5 ang pinakamalala. Ang pagkakaroon ng protina o albumin sa ihi ay isa ring palatandaan ng sakit sa kidney.

Ang CKD ay dating tinaguriang “chronic renal failure (CRF)” subalit masyadong negatibo ang dating ng salitang “failure”. Ang mga kidney naman natin, kahit may sakit, ay gumagana pa rin habang hindi humahantong sa pinakamalalang stage ng CKD.

Ano ang tinatawag na “End Stage Kidney Disease o End Stage Renal Disease”? (ESKD/ ESRD)

Ang ESKD ay ang pinakamalalang antas ng CKD, na sinasapit kapag sobrang hina na ng pagta-trabaho ng mga kidney ( wala nang 10% ng normal). Pagdating sa antas na ito, hindi na maibabalik sa normal ang mga kidney at hindi na makakatulong ang mga pangkaraniwang gamot, kaya inihahatol na ng nephrologist ang pagssasagawa ng dialysis o kidney transplant.

Ano ang mga sanhi ng CKD?

May ilang uri ng sakit sa kidney ang maaaring makapinsala nang husto at mauwi sa CKD. Ang 2 pangunahing sanhi sa ngayon ay ang diabetes at altapresyon.

1. Ang diabetes ang nangungunang sanhi ng CKD sa buong mundo. Tinatayang 1 sa 3 tao na may diabetes ang magkakaroon ng kumplikasyon sa kidney.

2. Ang altapresyon, lalung lalo na kung hindi ginagamot, ay maaaring makapagpahina sa mga kidney. At di hamak na mas mabilis lumala ang CKD kapag ang presyon ng dugo ay laging mataas at napapabayaan.

3. “Chronic Glomerulonephritis” o pamamaga ng kidney. Ito ang pangatlong sanhi ng CKD na maaaring magsimula sa pagkabata.

4. “Polycystic Kidney Disease”: Ito ang pangunahing namamanang sakit sa kidney. Ang mga kidney ay nagkakaroon ng marami at naglalakihang mga lintog (“cysts”) na sumisira dito.

5. Mga iba’t iba pang uri ng sakit sa kidney, tulad ng pagbabara ng mga kidney o ng pag-ihi dahil sa paglaki ng prostata ng mga kalalakihan; abnormalidad sa sirkulasyon ng kidney; sakit sa kidney na dulot ng mga bawal na gamot o food supplements; paulit-ulit na impeksyon sa kidney, lalo na sa mga bata (‘vesicoureteric reflux’)

Free Download
Read Online
Kidney book in Filipino
Kidney Guide in Filipino Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag