Ang Pagpigil at Pag-alaga ng mga Karaniwang Sakit ng mga Kidney sa Isang KlikAng mga sakit ng mga kidney ay lumalaganap. Maki-lahok sa dakilang misyon para sa pagpigil at pag-aalaga ng mga problema ng mga kidney.

« Table of Contents

Sakit Sa Kidney: Mga Kathang-Isip at Katotohanan

Mga Paniwala tungkol sa Sakit sa Kidney: Tama o Mali? Lahat ng sakit sa kidney ay hindi na gumagaling.

MALI. Hindi lahat ng sakit sa kidney ay hindi na gumagaling. May mga uri ng sakit sa kidney, katulad ng UTI, na madaling gamutin at napapagaling. Ang mahalaga ay maagapan ang pagtuklas at paggagamot nito upang maiwasan ang tuluyang paglala.

Kahit isang kidney lamang ay may sakit, maaari itong humantong sa “kidney failure” o tuluyang paghina ng parehong kidney.

MALI. Kapag isang kidney lamang ang apektado, hindi ito humahantong sa “kidney failure”. Kadalasan, nananatiling normal ang mga kidney tests katulad ng BUN at creatinine kapag isang kidney lamang ang may sakit. Kapag ang dalawang kidney ang may pinsaala, maaring mauwi ito sa tuluyang paghina ng kidney function o “kidney failure”.

Kapag may sakit sa kidney, ang pamamanas ay nangangahulugang mahinangmahina na ang mga kidney (“kidney failure”).

MALI. May mga uri ng sakit ng kidney, katulad ng “nephrotic syndrome,” na mayroong pamamanas sa kabila ng pananatiling normal ang pagtrabaho ng kidney.

Kapag mahina na ang kidney, siguradong mamamanas na ang isang tao.

MALI. Hindi lahat ng taong may “kidney faiure” ay nagmamanas; mayroong kahit mahinang mahina na ang mga kidney ay hindi pa rin nagmamanas.

Kapag may sakit sa kidney, dapat uminom lagi ng maraming tubig.

MALI. Iyan ay nababtay sa uri ng sakit sa kidney. Sa mga sitwasyon kung saan normal naman ang pagtatrabaho ng kidney, katulad ng UTI o ‘bato sa kidney’ (kidney stone), maaring tama ang pag-inom ng maraming tubig. Subalit kung mayroong pagmamanas at saka mayroon nang pinagbabatayang sakit sa kidney, maaring makasama ang pag-inom ng maraming tubig.

”Wala naman akong nararamdaman, masasabi bang wala akong sakit sa kidney?”

MALI. Hindi lahat ng may sakit sa kidney ay may nararamdaman. May uri ng sakit sa kidney, katulad ng “chronic kidney disease” na walang walang nararamdaman ang isang tao lalo na kung nagsisimula pa lamang ang sakit. Kadalasan, sa urinalysis lamang o sa antas ng creatinine makikita kung may sakit sa kidney.

“Ok naman ang pakiramdam ko; hindi ako kailangang maggamot para sa aking sakit sa kidney”

MALI. Maaaring maganda ang pakiramdam ng karamihan ng mga taong ginagamot para sa sakit sa kidney, subalit hindi ibig sabihing maaari nang itigil ang mga gamot. Ang pagtigil ng gamot ay maaaring mauwi sa mabilis na paglala ng sakit sa kidney, at mahantong sa maagang pagda-dialysis o kidney transplant.

Ang aking blood creatinine level ay mataas lang nang kaunti; wala naman akong nararamdaman kaya walang dapat ikabahala.

MALI. Kahit kaunting taas lang ng creatinine ay maaaring magpahiwatig na ng malubhang sakit sa kidney. Hindi dapat ipagwalang-bahala ang ganito at dapat isangguni agad sa nephrologist. Sa mga susunod na talata, ipapaliwanag natin ang kahalahagan ng antasl ng creatinine sa mga yugto ng CKD.

Ang Chronic Kidney Disease (CKD), ay ang unti-unting panghi-hina ng mga kidney kapag may sakit ang mga ito, na madalas ay walang sintomas lalo na kung nagsisimula pa lamang. Kadalasan, ang pagtaas ng antas ng creatinine ang unang hudyat na humihinana ang mga kidney. Halimbawa, ang pagtaas ng creatinine sa 1.6 mg/dL (kung ang dating creatinine ay 0.8 mg/dL) ay nangangahuhulugang nabawasan na nang kalahati (50% ) ang pag-tatrabaho ng mga kidney. Kaya napakahalagang maagang nasusuri at nalalaman ang anatas ng creatinine upang malunasan ang ganitong sakit sa kidney habang nagsisimula pa lamang. Ang maagang pagpapatingin sa nephrologist ay makakatulong nang malaki para maiwasan ang tuluyang paglala ng CKD.

Sa pagdating ng oras na ang antas ng creatinine ay tumaas na sa 5 mg/dL o higit pa, ito ay nagangahulugan na nabawasan na nang 80% ang pagta-trabaho ng mga kidney. Malala na ang sakit sa kidney kapag nagkaganito, pero maaari pa ring makatulong ang mga gamot na maaaring irekomenda ng nephrologist upang mapanatili ang natitirang antas ng pagta-trabaho ng mga kidney.

Kapag patuloy pa ang pagtaas ng antas ng creatinine, halimbawa, umabot sa 10 mg/dL, ibig sabihin nito ay sadyang mahinang-mahina na ang mga kidney. Ito ang tinatawag na “End Stage Kidney Disease/ End-Stage Renal Disease” (ESKD/ ESRD). Wala nang gamot na makakatulong dito at mangangailangan na ang pasyente ng dialysis o kidney transplant.

Kapag na-dialysis ang isang pasyente, siguradong panghabam buhay na ito.

MALI. Ang pangangailangan ng dialysis ay maaaring panandalian lamang o panghabambuhay; ito ay nababatay sa uri ng “kidney failure”.

Kapag nagkaroon ng tinatawag na “Acute Kidney Failure”, maaaring humina nang husto ang mga kidney at mangangailangan ng pansamantalang pagda-dialysis. May mga pagkakataon na maaaring gumaling pa rfin ang sakit sa kidney at matigil ang dialysis.

Samantala, ang Chronic Kidney Disease ay maaaring humantong sa tuluyang paghina ng mga kidney at ang pagda-dialysis ay panghabang-buhay na.

Kapag nag-dialysis na ang isang pasyenteng may ESKD, gagaling na ang kaniyang sakit sa kidney.

MALI. Ang dialysis ay hindi nagsisilbing gamot para sa sakit sa kidney. Kapag humantong sa ESKD, hindi na nagagampanan ng mga kidney ang normal na paglilinis ng dugo at paglalabas ng labis na tubig sa katawan at lason o poison. Ang dialysis ay pantulong sa mga kidney, upang maituloy ang paglilinis ng dugo at pagtatanggal ng labis na tubig. Nakapagpapahaba din ng buhay ang dialysis.

Sa kidney transplant, hindi maaaring mag-donate ng kidney ang lalaki sa babae, o ang babae sa lalaki.

MALI. Maaaring mag-donate ng kidney ang isang lalaki sa babae o babae sa lalaki. Walang kinalaman ang kasarian sa pagdo-donate; walang pinagkaiba ang kidney ng lalaki sa babae.

Ngayong normal na ang aking presyon, hindi ko na kailangang ipagpatuloy ang aking gamot. Mas maganda naman ang pakiramdam ko kapag hindi uminom ng gamot, bakit pa ako kailangang uminom?

MALI. Hindi dapat itigil ang pangaraw-araw na gamot para sa altapresyon. Kapag itinigil ito, maaaring biglang tumaas ang presyon at mauwi sa mga iba’tibang komplikasyon tulad ng stroke, atake sa puso o paghina ng mga kidney.

Ang mga lalaki lamang ay may mga kidney, na nasa ilalim ng ari.

MALI. Ang mga lalaki at babae ay karaniwang parehong may dalawang kidney, na nasa loob, at bandang likod ng tiyan. Ang bayag ng isang lalaki ang pinagmumulan ng semilya.

Free Download
Read Online
Kidney book in Filipino
Kidney Guide in Filipino Kidney Website Received
48
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India