O prevenciji i lečenju najčešćih bolesti bubrega jednim klikom.Incidenca bolesti bubrega raste veoma brzo. Pridružite se misiji prevencije i brige o problemima bubrega.

« Table of Contents

Poglavlje 1: Uvod

Bubreg je neverovatan organ koji pomaže u očuvanju zdravlja i čistoće našeg organizma tako što izlučuje sve neželjene proizvode našeg metabolizma i razne otrove. Iako je prvenstvena uloga bubrega da prečišćava našu krv i da izlučuje toksine, to nije i njegova jedina funkcija. Bubrezi imaju važnu ulogu u regulisanju krvnog pritiska, nivoa tečnosti i elektrolita u organizmu. Iako je većina ljudi rođena sa dva bubrega, i jedan je zapravo dovoljan za održavanje normalnih funkcija organizma.

Poslednjih godina se svuda u svetu beleži porast broja ljudi koji boluju od hronične bubrežne slabosti. Objašnjenje za ovaj porast je sve veći broj bolesnika sa šećernom bolešću i sa visokim krvnim pritiskom, kao i sve veći procenat starije populacije globalno. Zbog toga smatramo da treba raditi na podizanju svesti o bolestima bubrega i na poboljšanju znanja i razumevanja ovih bolesti, kao i znanja o načinima sprečavanja njihovog nastanka ili njihovog otkrivanja u što ranijoj fazi. Nadamo se da će ova knjiga pružiti svim čitaocima odgovore na često postavljana pitanja u vezi bolesti bubrega, a pacijentima i pomoć u borbi sa ovim oboljenjima.

Na početku knjige su date osnovne informacije o bubrezima, njihovim vitalnim ulogama u organizmu, kao i predlozi mera prevencije bubrežnih bolesti. Knjiga se bavi uzrocima, simptomima i dijagnozom ovih ozbiljnih bolesti, ali i informiše o terapijskim opcijama. Pored toga, dobar deo knjige je posvećen odnosima porodice i bolesnika, pošto autori knjige smatraju da je to važan deo sveobuhvatne nege obolelih od bolesti bubrega.Upoznaj svoje bubrege – spreči bolesti bubrega.

Jedno posebno poglavlje u knjizi je posvećeno načinima kako da se uspori napredovanje bolesti bubrega, dok je još u u ranoj fazi i kako da se spreči ili odloži dijaliza i transplantacija bubrega. U odvojenim poglavljima su iznete korisne informacije o dijalizi i o transplantaciji bubrega (od živog srodnog davaoca i o kadaveričnoj transplantaciji).

Da bi knjiga bila što potpuniji vodič za sve ljude koji imaju problema sa radom bubrega, u njoj su date informacije i o drugim čestim bubrežnim problemima (ne samo o bubrežnoj insuficijenciji), zatim zablude i istine o bolestima bubrega, zlatna pravila kako izbeći i sprečiti ove bolesti, saveti u vezi lekova koje oboleli od bubrežnih bolesti najčešće koriste, kao i mnogo drugih informacija.

S obzirom na to da je dijeta veoma važna stavka u lečenju bolesnika sa hroničnom bubrežnom isuficijencijom i da u vezi nje često postoje nejasnoće i nedoumice, posebno poglavlje je posvećeno ovoj temi. U tom poglavlju su dati saveti o merama predostrožnosti koje treba preduzimati, kao i o izboru ispravne i adekvatne dijete. Na kraju knjige je dat rečnik sa objašnjenjima svih skraćenica i tehničkih termina, što olakšava razumevanje knjige.


Napomena: Informacije u ovoj knizi - vodiču o bolestima bubrega su samo edukativnog karaktera. Molimo vas da se nikako ne upuštate sami u postavljanje dijagnoze ili u terapiju samo na osnovu podataka iznetih u knjizi. U vezi lečenja morate uvek konsultovati vašeg lekara.

Free Download
Read Online
Kidney book in Serbian
Kidney Guide in Serbian Kidney Website Received
49
Million
Hits
wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India