Read Online in Kannada
Table of Content
ಪರಿವಿಡಿ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಳಾಗುವುದು
ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಗಳು
ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪತ್ತೆ

ಬೇರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinGujarati.com - 2010 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2006 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ. ಸಂಜಯ ಪಂಡ್ಯಾ

ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinHindi.com - 2010 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2008 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಸಂಜಯ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಡಾ ಶುಭಾ ದುಬೆ

ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinMarathi.com - 2011 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2011 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಜ್ಯೋತ್ಸನಾ ಝೋಪೆ, ಮುಂಬೈ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinEnglish.com - 2012 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2012 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Edgar V. Lerma
ಡಾ ಸಂಜಯ್ ಪಾಂಡ್ಯ

ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinTelugu.com - 2012 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2012 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್

ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinBangla.com - 2013 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2013 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ದಿಲೀಪ್ ಪಹರಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಂಪಾ ದತ್ತಾ

ಕುಚಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinKutchi.com - 2013 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2013 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ. ಸಂಜಯ ಪಂಡ್ಯಾ
ಡಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ಭಾನುಶಾಲಿ
ಡಾ ಗೋರಿ ಪಿಂಡೋರಿಯಾ ಬುಜ್

ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinMalayalam.com - 2013 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2013 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಜಯಂತ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ತಿಶ್ಯೂರ

ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinArabic.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ. ದೌಲತ ಹಸನ್ ಸ್ಯಾನಿ,

ಚೀನೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinChinese.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2015 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಹೊ ಚುಂಗ್ ಪಿಂಗ್

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinPortuguese.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಎಡಿಸನ್ ಸೋಜಾ
Dr. Gianna Mastroianni Kirsztajn

ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinPunjabi.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2014 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಎನ್ ಪಿ ಸಿಂಗ್

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinSpanish.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2015 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಗ್ವಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ-ಗಾರ್ಸಿಯಾ
Dr. Jonathan Chávez-Iñiguez

ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinTamil.com - 2014 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2014 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್
ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್

ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinFrench.com - 2015 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Abdou NIANG
Dr Samira Elfajri NIANG

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinItalian.com - 2015 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Giuseppe Remuzzi
Dr. Daniela Melacini

ಜಪಾನೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinJapanese.org - 2015 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Takashi Yokoo

ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinSindhi.com - 2015 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2015 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Ashok Kirpalani

ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinUrdu.com - 2015 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2015 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : ಡಾ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ವಾಣಿ

www.KidneyinAssamese.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2016 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Pranamita Kalita
Dr. Ramen Kumar Bashiya

www.KidneyinGerman.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Prof. Dr. Hans-Joachim Anders
Prof. Dr. Seema Baid Agrawal

www.KidneyinNepali.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Sanjib Kumar Sharma

www.KidneyinOriya.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. R N Sahoo

www.KidneyinPersian.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Hamid Mohammad Jafari

www.KidneyinRussian.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Valeriy Shilo
Dr. Ivan Drachev

ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆ www.KidneyinSinhala.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Surjit Somiah

ಸ್ವಹಿಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಗೈಡ್ www.KidneyinSwahili.com - 2016 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Gabriel L. Upunda
Dr. Bashir Admani

www.KidneyinLao.com - 2017 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : Not Available ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Noot Sengthavisouk

www.KidneyinManipuri.com - 2017 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : Not Available ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Sanjeev Gulati

www.KidneyinSerbian.com - 2017 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2018 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Zoran Paunic
Dr. Neven Vavic
Dr. Gordana Matijasevic-Cavric
Dr. Zoran Petrovic

www.KidneyinThai.com - 2017 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : Not Available ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Kriang Tungsanga

www.KidneyinFilipino.com - 2018 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr Elizabeth Angelica Lapid-Roasa
Dr Edgar V. Lerma

www.KidneyinKorean.com - 2018 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2018 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Yong-Soo Kim

www.KidneyinTurkish.com - 2018 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : 2018 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Faruk Turgut

www.KidneyinVietnamese.com - 2018 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Ha Phan Hai An

www.KidneyinMalay.com - 2019 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Hin-Seng Wong
Dr. Suryati Yakob

www.KidneyEducation.com/Amharic - 2021 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Dr. Esete Getachew

www.KidneyEducation.com/Ukrainian - 2021 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ : Prof. Dmytro Ivanov

www.KidneyEducation.com/Somali - 2022 ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿ : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ :