Read Online in punjabi
Table of Content
ਮੁੱਖਬੰਧ ਅਤੇ ਤਤਕਰਾ
ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ
ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗ

ਕਿਤਾਬ “ਸ਼ੁਰਕਸ਼ਾ ਕਿਡਨੀ ਦੀ” ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਲੇਖਕ ਡਾ. ਐਨ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਂਜਯ ਪੰਡਿਆ

Punjabi
  • ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
  • ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਹਰ ਕਿਸੀ ਲਈ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
  • ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰੁਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨੁੱਕਤੇ।
  • ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ, ਉਪਚਾਰਕ ਸਲਾਹ, ਜੋ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤਕ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।
  • ਕਿਡਨੀ ਫੋਲਿਉਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Download 200+ paged book “Save Your Kidneys” for Free in punjabi language