Read Online
Table of Content
विवरण
प्राथमिक माहिती
किडणी फेल्योर
किडणी चे इतर मुख्य आजार
मुलांमबिल किडणीची आजार
किडणी आणि आहार

संपर्क

डॉ. ज्योत्स्ना झोपे. MD, FACP, FASN

सी.१००२ , चैतन्य टावरर्स,
अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी,
मुंबई- ४०००२५ . (भारत)

टेलिफोन: ०९१ -०२२ -३२००२२००

मोबाइल: ०९१ -९८२००५९५८०

इमेल: [email protected]


डॉ. संजय पंडया

समर्पण हॉस्पिटल, भूतखाना चौक,
एस.टी.बस स्टेशन जवळ,
राजकोट - ३६०००२
गुजरात, भारत.

टेलिफोन : ०९१ -२८१ - २२२२०७७ / २२३६२६३ / २२३५३८७

इमेल : [email protected]