Besplatno do knjige “Sačuvajte svoje bubrege” Dr Zorana Paunića i Dr Sandžeja Pandje

Serbian
  • Lako se čita – cilj joj je da pruži aktuelne praktične informacije o bolestima bubrega.
  • Jednostavna uputstva koje bi svako trebalo da zna da bi sačuvao zdrave bubrege.
  • Jednostavni saveti kako prepoznati znake upozorenja i kako rano otkriti bolesti bubrega.
  • Praktični i detaljni saveti za lečenje pacijenata sa hroničnim bolestima bubrega koji mogu da im pomognu da odlože potrebu za dijalizom ili transplantacijom bubrega.
  • Detaljna objašnjenja o izboru dijete i ograničenjima u ishrani za bolesnike sa bubrežnom insuficijencijom.
Download 200+ paged book “Save Your Kidneys” for Free in Serbian language