O knjizi


“Sačuvajte svoje bubrege”
je knjiga na srpskom jeziku o prevenciji bolesti bubrega i edukaciji pacijenata sa bolestima bubrega.

Incidenca bolesti bubrega je u velikom i brzom porastu, dok je svest o tome u društvu još uvek dosta niska. Troškovi lečenja odmakle faze hronične bolesti bubrega su veoma veliki i zato su prevencija i što ranija dijagnoza nasušna potreba.

“Sačuvajte svoje bubrege” je kompletan, sažet i praktičan vodič o svim važnim problemima u vezi bubrega. Knjigu su na srpskom jeziku priredili Dr Zoran Paunić, Dr Neven Vavić, Dr Gordana Matijašević-Cavrić i Dr Zoran Petrović.

Drugi deo sadrži osnovne informacije o blagovremenom postavljanju dijagnoze, nezi i lečenju čestih bolesti bubrega, ono što bi trebalo svaki bolesnik i članovi njegove porodice da znaju.

Knjiga je pisana od strane autora koji imaju veliko iskustvo u lečenju pacijenata sa bolestima bubrega. Zato se u knjizi mogu naći odgovori na često postavljana pitanja od strane pacijenata u vezi njihovih bolesti, kao i o prevenciji poremećaja rada bubrega.

Detalji knjige

“Sačuvajte svoje bubrege”
Godina objavljivanja: 2017
Autori : Dr Zoran Paunić,
Dr. Sandžej Pandja
Dr Neven Vavic,
Dr Gordana Matijašević-Cavrić,
Dr Zoran Petrović.

Format : Meki povez, 231 strana