24: Noćno umokravanje kod dece

Uvod i faktori rizika

Noćno umokravanje (na latinskom Enuresis nocturna) ili mokrenje u krevet ili nevoljno puštanje mokraće u toku spavanja je često kod dece. U najvećem broju slučajeva spontano prestaje sa odrastanjem deteta. Uvek izaziva zabrinutost kod dece i njihovih porodica i predstavlja neprijatnost za sve. Ovaj problem nije posledica bolesti bubrega, niti lenjosti ili nevaspitanja deteta.

Koji procenat dece ima problem sa noćnim umokravanjem i u kom uzrastu ovo normalno prestaje?

Noćno umokravanje je često, naročito u dobu ispod 6 godina. U uzrastu od 5 godina, javlja se kod 15 do 20% dece. U starijem dobu srećemo porporcionalni pad učestalosti noćnog umokravanja: 5% u uzrastu od 10 godina, 2% kod 15-godišnjaka i manje od 1% kod odraslih.

Koja deca češće mokre u krevet?

 • Deca čiji su roditelji imali isti problem u dečjem dobu.
 • Deca sa zaostatkom u neurološkom razvoju koji umanjuje mogućnost deteta da prepozna da je mokraćna bešika puna.
 • Deca koja spavaju dubokim snom.
 • Dečaci ovaj problem imaju češće od devojčica.
 • Okidač za ovo stanje može biti izloženost psihološkom ili fizičkom pritisku ili naporu.
 • Kod malog procenta dece (2-3%) stanja kao što su infekcije mokraćnih puteva, šećerna bolest, zastoj urina, crevni paraziti, zatvor, mala mokraćna bešika, anomalije kičmene moždine ili deformacije zaliska zadnje uretre kod dečaka, mogu biti uzrok mokrenja u krevet.
Noćno mokrenje u krevet je čest problem kod male dece
ali ne predstavlja bolest.

Lečenje

Koje preglede i analize treba obaviti kod dece koja mokre u krevet i kada?

Pregledi i analize su potrebni samo kod dece kod koje se sumnja na oboljenje ili na deformaciju mokraćnih puteva. Najčešće korišćeni testovi su pregled mokraće, nivo šećera u krvi, rentgenski snimci kičmenog stuba i ultrazvučni pregledi ili druga snimanja bubrega i mokraćne bešike.

Lečenje

Noćno mokrenje u krevet je potpuno nenamerno. Decu treba uveravati da će problem sigurno proći. Ne treba ih prekorevati ili kažnjavati. Terapija započinje podučavanjem, motivisanjem, i modifikovanjem rasporeda unošenja tečnosti i mokrenja. Ako ovo ne pomogne, može se probati upotreba alarma ili lekova.

1. Podučavanje i motivaciona terapija

 • Detetu mora detaljno biti objašnjeno sve o mokrenju u krevet.
 • Dete nije krivo zbog toga što mokri u krevet i ne treba ga kritikovati zbog toga.
 • Treba obezbediti da se niko ne ruga detetu zbog tog problema. Važno je smanjiti pritisak koji dete oseća. Porodica mora pružati podršku i dete se mora uveriti da je problem privremen i da ce proći.
 • Ne koristiti pelene.
 • Omogućite brz i lak pristup toaletu dobrim rasporedom noćnih lampi.
Odrastanjem deteta uz saosećajni pristup i
motivisanje, problem mokrenja u krevet će nestati.

 • Čuvajte čistu pidžamu, čaršave i peškire pri ruci, tako da dete može da zameni čaršav i odeću ako se probudi zbog umokravanja u krevet.
 • Prekrite dušek plastikom da se ne ošteti.
 • Stavite veliki peškir ispod čaršava da bi obezbedili bolje upijanje.
 • Ohrabrite dete da se kupa svako jutro da bi se izbegao miris mokraće.
 • Pohvalite i nagradite dete kada noć prođe bez umokravanja. Čak i mali pokloni predstavljaju ohrabrenje za dete.
 • Ukoliko se javi zatvor, treba ga lečiti.

2. Ograničiti unos tečnosti

 • Ograničiti unos tečnosti dva do tri sata pre spavanja ali pritom osigurati da je dete unelo dovoljnu količinu tečnosti u toku dana.
 • Izbegavati kafeinom bogata pića (čaj, kafa), gazirana pića (koka kola) i čokoladu uveče, jer mogu povećati potrebu za mokrenjem i pogoršati umokravanje.

3. Napraviti novi raspored izmokravanja

 • Ohrabrite takozvano “duplo mokrenje”, prvi put u uobičajeno vreme odlaska u krevet, potom još jednom neposredno pre nego što dete zaspi.
 • Uspostavite obrazac odlaska u toalet u pravilnim razmacima u toku dana.
 • Probudite dete posle otprilike tri sata od zaspivanja svake noći da bi išlo u toalet. Ako je potrebno, koristite i budilnik.
 • Vreme u koje budite dete da bi koristilo WC može biti prilagođeno vremenu kada je najverovatnije da će se dete umokriti.
Ograničavanje unosa tečnosti pre odlaska u krevet i poštovanje
rasporeda odlaska u toalet, su najvažnije mere u sprečavanju umokravanja.

4. Korišćenje alarma noćnog umokravanja

 • Korišćenje ovih aparata je najefikasniji način kontrole mokrenja u krevet i uglavnom se koristi za decu stariju od 7 godina.
 • Senzor ovog alarma je pričvršćen za donji veš deteta. Kada se dete umokri, senzor aktiviran prvim kapima mokraće aktivira alarm koji budi dete, tako da ono može da kontroliše mokrenje dok ne stigne do toaleta.
 • Alarm pomaže učenju deteta da se probudi neposredno pred umokravanje.

5. Uvežbavanje mokraćne bešike

 • Mnoga deca sa ovim problemom imaju malu mokraćnu bešiku. Cilj ovih vežbi je da se poveća zapremina bešike.
 • U toku dana deci se daje da popiju veliku količinu vode i da zadržavaju mokraću što više mogu, protivno jakoj potrebi da odmah idu u WC.
 • Vežbanjem dete postiže da može duže da zadrži mokraću. Ovo jača mišiće bešike i uvećava zapreminu bešike.

6. Medikamentozna terapija

Lekovi su poslednje sredstvo koje se koristi u tretmanu ovog problema i generalno se daju deci starijoj od sedam godina. Oni smeju da se daju samo ako ih je prepisao ordinirajući lekar - pedijatar, a nikako ne na svoju ruku. Lekovi daju rezultate ali ne mogu da “izleče” mokrenje u krevet. Oni su privremeno sredstvo i kratkotrajno se koriste. Mokrenje u krevet se obično ponovo pojavi kada se prekine uzimanje lekova. Trajno izlečenje se češće postiže korišćenjem detektora/alarma, nego lekovima.

Alarmi i medikamentozna terapija su opšteprihvaćeni
za decu stariju od 7 godina

A. Dezmopresin Acetat (DDAVP): Tablete su dostupne na tržištu i prepisuju se kada su druge metode neuspešne. Ovaj lek smanjuje stvaranje mokraće u toku noći i koristan je za decu koja stvaraju veliku količinu mokraće. Kada dete prima ovu terapiju, potrebno je smanjiti večernji unos tečnosti da bi se izbegla intoksikacija vodom. Obično se daje pre spavanja i treba je izbegavati ako je dete iz bilo kog razloga pilo puno tečnosti. Iako je lek veoma efikasan i ima malo neželjenih efekata, upotreba mu je ograničena zbog visoke cene.

B. Imipramin: Triciklični antidepresiv Imipramin ima opuštajući efekat na bešiku, zateže sfinkter i na taj način povećava sposobnost bešike da zadrži mokraću. Obično se koristi u toku 3-6 meseci. Zbog svog brzog dejstva, uzima se jedan sat pre odlaska u krevet. Veoma je efikasan, ali se zbog čestih neželjenih dejstava selektivno primenjuje. Može izazvati muku, povraćanje, slabost, zbunjenost, nesanicu, strah, lupanje srca, zamućen vid, suvoću usta i zatvor.

C. Oksibutrin: Oksibutrin je antiholinergični lek, koji se koristi za nevoljno mokrenje u toku dana. Ovaj lek smanjuje stezanje bešike i povećava joj zapreminu. Nezeljena dejstva se mogu javiti u vidu suvih usta, crvenila lica i zatvora.

U lečenju mokrenja u krevet, medikamenti su efikasna, privremena mera
ograničenog trajanja, ali ne mogu da izleče dete

Kada je potrebno konsultovati lekara zbog mokrenja u krevet?

Lekar se mora konsultovati odmah ako dete:

 • Ima nevoljno mokrenje u toku dana.
 • Nastavlja da ima problem i posle napunjenih sedam ili osam godina.
 • Ponovo počne da se umokrava posle najmanje šestomesečnog “suvog” perioda.
 • Izgubi kontrolu defekacije.
 • Ima temperaturu, bol, često mokrenje sa osećajem pečenja, neobično jak osećaj žeđi i oticanje lica i stopala.
 • Ima tanak mlaz mokraće, otežano mokri ili mora da se napreže da bi mokrilo.
Kada je umokravanje u toku dana praćeno temperaturom, peckanjem u toku
mokrenja ili problemima sa stolicom, morate odmah konsultovati doktora.