Sadržaj

Besplatno!! Vodič o bubrezima na preko 30 jezika dostupan na

www.KidneyEducation.com


Slobodan pristup za čitanje, preuzimanje i štampu knjige o bubrezima na više
od 200 strana na sledećim jezicimaMeđunarodni jezici

Engleski, Arapski, Bengalski, Kineski, Francuski, Nemački,
Hindi, Italijanski, Japanski, Nepalski, Persijski, Portugalski,
Ruski, Srpski, Sinhala, Španski, Svahili, Tajlandski i Urdu


Indijski jezici

Asamski, Gudžarati, Kanada, Kutči,
Malajalamski, Manipurski, Maratski, Orija,
Pandžapski, Sindi, Tamilski i TeluguKnjigu možete dobiti besplatno i preko WhatsAppa
+91 94269 33238

Kompletan vodič za ljude sa bolešću bubrega


Sačuvajte svoje bubrege


Sveobuhvatne informacije o
prevenciji i lečenju bolesti bubregaDr Zoran Paunić

Mr sc. med. (nefrologija)
internista i nefrolog
Beograd, Srbija


Dr Neven Vavić

Dr sc. med. (nefrologija)
internista i farmakolog
Beograd, Srbija


Dr Gordana Matijašević Cavrić

Dr sc. med. (nefrologija)
internista i nefrolog
Gaborone, Bocvana


Dr Zoran Petrović

Pneumoftiziolog
Beograd, Srbija


Dr Sandžej Pandja

MD, DNB (Nefrologija)
Nefrolog konsultant
Rajkot, India

Sačuvajte svoje bubrege
Izdavač

Samarpan Kidney Foundation,
Samarpan Hospital, Bhutkhana Chowk,
Rajkot 360002(Gujarat, India)
E-mail: [email protected]©Samarpan Kidney Foundation
Sva prava su zadržana. Nijedan deo ove knjige se ne može reprodukovati u bilo kom obliku ili
bilo kojim elektronskim ili mehaničkim sredstvima, uključujući sisteme za čuvanje i traženje
podataka, bez pismene dozvole izdavača. Ova knjiga je za objavljivanje u Indiji i ne može se
izvoziti bez prethodne dozvole u pisanoj formi od izdavača. U slučaju spora za sva pravna
pitanja je nadležan sud u Radžkotu, Indija.

Autori
Mr sc. med. dr Zoran Paunić,
internista- nefrolog
Specijalna bolnica za hemodijalizu Fresenius Medical Care Beograd
Beograd, Srbija

Dr sc. med. dr Neven Vavić, internista-farmakolog
Vojnomedicinska Akademija
Beograd, Srbija

Dr sc. med. dr Gordana Matijašević-Cavrić, internista-nefrolog
Gaborone Medical Centre
Gaborone, Bocvana

Dr Zoran Petrović, pneumoftiziolog u penziji
Beograd, Srbija

Dr Sandžej Pandja MD, DNB (Nephrology)
Samarpan Hospital, Bhutkhana Chowk,
Radžkot (Gudžarat), Indija

Ovu knjigu posvećujemo svim ljudima koji boluju od
bolesti bubrega i njihovim porodicama.Sadržaj
 1. 1. Deo: Osnovne informacije o bubregu
  Poglavlje 1 Uvod
  Poglavlje 2 Bubreg i njegove funkcije
  Poglavlje 3 Simptomi bolesti bubrega
  Poglavlje 4 Dijagnoza bolesti bubrega
  Poglavlje 5 Najčešće bolesti bubrega
  Poglavlje 6 Zablude i činjenice o bolestima bubrega
  Poglavlje 7 Prevencija bolesti bubrega

 2. 2. Deo: Glavna oštećenja bubrega i njihovo lečenje
  Bubrežna insuficijencija

  Poglavlje 8 Šta je bubrežna insuficijencija?
  Poglavlje 9 Akutna bubrežna insuficijencija
  Poglavlje 10 Hronične bolesti bubrega: Uzroci
  Poglavlje 11 Hronične bolesti bubrega: Simptomi i dijagnoza
  Poglavlje 12 Hronične bolesti bubrega: Lečenje
  Poglavlje 13 Dijaliza
  Poglavlje 14 Transplantacija bubrega

 3. Najvažnije bolesti bubrega
  Poglavlje 15 Dijabetesna nefropatija
  Poglavlje 16 Policistična bolest bubrega
  Poglavlje 17 Živeti sa jednim bubregom
  Poglavlje 18 Urinarne infekcije
  Poglavlje 19 Kamen u bubregu ili u mokraćnim putevima
  Poglavlje 20 Benigno uvećanje prostate (BPH)
  Poglavlje 21 Lekovi i njihov uticaj na bubrege
  Poglavlje 22 Nefrotski sindrom
  Poglavlje 23 Urinarne infekcije kod dece
  Poglavlje 24 Noćno umokravanje kod dece

 4. Dijeta u bolestima bubrega
  Poglavlje 25 Dijeta u hroničnim bolestima bubrega
  Rečnik
  Skraćenice
  Najčešće analize krvi za pacijente sa bolešću bubrega
Sprečimo bolesti bubrega...

Poslednjih par decenija broj ljudi koji boluju od hroničnih bolesti bubrega je u stalnom i dramatičnom porastu, svuda u svetu. Za sada, za njih ne postoji potpuno izlečenje, ali ako se rano otkriju i lečenje započne blagovremeno, njihovo napredovanje se može sprečiti ili značajno usporiti. Upravo zato i naglašavamo da je to i najbolji način njihovog lečenja. Međutim, nedovoljna svest o hroničnim bolestima bubrega i njihov često pritajen tok mogu doprineti da se znaci i simptomi koji upućuju na moguću bolest bubrega ne prepoznaju na vreme, što za posledicu ima kasno postavljanje dijagnoze i kasno započinjanje lečenja. Kada hronična bolest bubrega uznapreduje do odmakle faze, jedini načini lečenja su dijaliza ili transplantacija bubrega, koji značajno utiču na kvalitet života bolesnika, a uz to, nisu nimalo jeftini (u nekim zemljama, nemaju svi bolesnici ni mogućnost lečenja dijalizom). Otuda su rano postavljanje dijagnoze i blagovremeno lečenje jedini i najefikasniji vid lečenja ovih čestih bolesti, kako svuda u svetu, tako i u našoj zemlji.

Kada se bolest prepozna i postavi dijagnoza, prirodno je da obolela osoba, kao i njena porodica, postaju ozbiljno zabrinuti. Bolesnici sa oboljenjem bubrega i članovi njhihovih porodica žele da saznaju što više o bolesti. Ordinirajući lekar često nije u mogućnosti da im pruži sve informacije, kojih zaista ima pregršt. Nadamo se da će ova knjiga pomoći da se ovaj problem prevaziđe. Istovremeno, smatramo da je korisno imati jednu ovako informativnu knjigu i “zaviriti u nju” kad god vam odgovara ili kada želite nešto da proverite. U njoj ćete naći sve osnovne informacije o simptomima, dijagnozama, prevenciji i lečenju raznih bolesti bubrega, iznetih na, nadamo se, jednostavan i razumljiv način. Tu ćete takođe naći detaljne savete o izboru hrane i merama opreza u dijeti kod različitih oboljenja bubrega.

Moramo da istaknemo da informacije koje su date u knjizi nikako nisu zamena za savet i pregled lekara, već služe samo da podignu nivo svesti i znanja o ovim bolestima. Lečenje na svoju ruku ili izmena u dijeti samo na osnovu podataka datih u knjizi i bez konsultacije sa lekarom može da bude opasna i ni u kom slučaju se ne preporučuje.

Ova knjiga – “vodič o bubrezima” biće od koristi ne samo bolesnicima i njihovim porodicama, već i onima koji imaju rizik za razvoj bolesti bubrega. Knjiga je i od obrazovne važnosti za sve ljude željne znanja o ovim problemima. Studenti medicine, medicinski tehničari, bolničari i lekari mogu knjigu da koriste kao priručnik, ili dodatnu literaturu tokom školovanja.

Kada smo videli ovu knjigu i krenuli sa čitanjem osetili smo snagu plemenitog duha autora knjige, Dr Sandžeja Pandžije, indijskog nefrologa, tj. njegovu želju da običnim ljudima, svuda i svima, ponudi i pokloni znanje o bubrezima. Istovremeno smo bili zadivljeni njegovom veštinom da napravi ovako sveobuhvatnu knjigu na relativno malom broju strana.

Prilikom prevođenja, mi smo se trudili da maksimalno očuvamo sve ideje i koncepcije koje postoje i u originalu. Naravno, poštujući društvene, kulturološke i tradicionalne razlike između Srbije i Indije, izvršili smo određena prilagođavanja tamo gde smo smatrali da je to potrebno.

Hvala našim porodicama što su imali razumevanja za naš zanos u ovom radu.

Nadamo se da će knjiga biti poučna i korisna. Sugestije o tome kako ovu knjigu učiniti još boljom su uvek dobrodošle.

Želimo vam svima dobro zdravlje,


Dr Zoran Paunić,
Dr Neven Vavić,
Dr Zoran Petrović,
Dr Gordana Matijašević-Cavrić,
Dr Sandžej Pandja

O autorima


Dr. Zoran Paunić
Specijalista interne medicine i supspecijalista nefrolog. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz interne medicine, kao i magistarske studije je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a supspecijalizaciju iz nefrologije je završio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Bavljenje nefrologijom je otpočeo 1986. godine radeći najpre u Zavodu za endemsku nefropatiju u Lazarevcu, zatim u Institutu za bubrežne bolesti KBC “Zvezdara”, pa u Klinici za nefrologiju Vojnomedicinske Akademije u Beogradu, gde je u periodu od 2004. do 2008. godine bio i Načelnik Odeljenja za peritonealnu dijalizu. Od 2008. godine radi u Specijalnoj bolnici za hemodijalizu Fresenius Medical Care Beograd.

Završio je Jugoslovensku školu ultrazvuka 1990.godine, Nephrology Summer School Course of Joint Action for Nephrology in Central and Eastern Europe (ISN & ERA-EDTA, Budimpešta, Mađarska) 1996, Workshop on the Use of Colour Duplex Sonography in Clinical Nephrology (ISN & ERA-EDTA, Prag, Republika Češka)1997, ACRP Course: Good clinical practices for clinical investigators (Beograd) 2005. godine.

2005. godine je bio na tromesečnom usavršavanju iz oblasti transplantacije solidnih organa i organizacije transplantacije u Institutu za transplantaciju Thomas E. Starzl Medicinskog centra Univerziteta u Pitsburgu, Pensilvanija, SAD.

Autor je ili koautor 16 članaka objavljenih u nacionalnim ili međunarodnim časopisima, 33 usmena izlaganja i više od 50 poster- prezentacija na međunarodnim ili nacionalnim kongresima nefrologa, 4 predavanja na nefrološkoj sekciji i 3 na sekciji za transplantaciju SLDa.


Dr. Neven Vavić
Dr Neven Vavić je specijalista interne medicine, supspecijalista farmakolog i nefrolog. Specijalizaciju iz Interne medicine i užu specijalizaciju iz oblasti Klinička farmakologija je zavrsio na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarske i doktorske studije iz oblasti nefrologije i transplantacije bubrega je završio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu .

Radio je najpre 15 godina u Institutu za bubrežne bolesti KBC Zvezdara, a zatim, od 1998. Godine radi u Klinici za nefrologiju VMA u Beogradu. Načelnik je odeljenja za transplantaciju bubrega VMA.

Objavio je 19 stručnih radova u celosti u domaćim i stranim časopisima i imao je više od 60 predavanja na domaćim i stranim kongresima. Recenzent je međunarodnih časopisa Vojnosanitetski pregled za oblast nefrologija i transplantacija bubrega i Frontiers in public health- Health economics za oblast zdravstvena ekonomija u nefrologiji i transplantaciji bubrega.

Član je Srpskog lekarskog društva od 1993, Udruženja nefrologa Srbije od 1996 i Evropskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju.

Oblast užeg kliničkog i teoretskog interesovanja su mu klinička nefrologija, transplantacija bubrega, farmakologija i imunosupresivna terapija.


Dr. Gordana Matijašević-Cavrić
Dr Gordana Matijašević-Cavrić: Specijalista interne medicine i nefrolog, završila je Medicinski Fakultet u Beogradu 1984 godine. Radila je na Klinici za nefrologiju Kliničkog Centra u Beogradu do 1993. Godine. Na istom fakultetu je sa odličnim uspehom odbranila magisterijum iz nefrologije 1991, specijalizaciju iz Interne medicine 1993. godine i doktorat iz nefrologije 2001. godine.

2011.godine je odbranila magistrijum iz javnog zdravlja na Witswatersrand University u Johanesburgu, Južna Afrika.

Od 1993.godine živi i radi u u Bocvani. S obzirom na to da je Bocvana jedna od zemalja sveta sa najvećom prevalencom HIV-a, bavi se i problematikom AIDSa, kao i javnim zdravljem.

Od 2009. do sada je predavač na novootvorenom Medicinskom fakultetu u Gaboroneu, Bocvana.

Suvlasnik je klinike Gaborone Medical Centre koja vodi brigu o lečenju preko 20000 hroničnih pacijenata, kako obolelih od HIV-a, tako i internističkih i nefroloških.


Dr Zoran Petrović
Dr Zoran Petrović je završio Medicinski fakultet u Beogradu. Radio je više godina kao Lekar opšte medicine u DZ Veliko Gradište. Zatim je radio kao Stručni saradnik u beogradskom predstavništvu "Plive".

Specijalizaciju iz pneumoftiziologije je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu i radio je u Gradskom zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu.

Poslednjih dvadesetak godina je živeo i radio u Kanadi na poslovima rehabilitacije gerijatrijske populacije. Od nedavno je u penziji. Uživao je pomažući na projektu prevoda ove odlične knjige.

Dr. Sandžej Pandja, MD, Subspecijalista nefrolog

Dr. Sandžej Pandja je nefrolog koji radi u Radžkotu (država Gudžarat u Indiji).

Dr. Pandja aktivno učestvuje u edukaciji iz oblasti bolesti bubrega. Autor je knjige o bubrezima namenjene bolesnicima i napisane na engleskom, hindi, gudžarati i kutči jeziku. Osnivač je “Obrazovne fondacije o bubrezima”, čija je misija širenje svesti među što većem broju ljudi o prevenciji bolesti bubrega i nezi ljudi sa ovim bolestima.

Uz pomoć tima posvećenih nefrologa iz različitih delova sveta, obrazovne knjige za bolesnike sa bolestima bubrega su urađene na preko 30 jezika. Da bi što više ljudi i pacijenata moglo da koristi ovu pomoć širom sveta, Dr. Pandja je sa svojim timom pokrenuo sajt www.KidneyEducation.com na internet. Sa ovog sajta se knjiga o bubrezima, koja ima 200 strana, može skinuti na preko 30 jezika. Ovaj sajt posvećen bubrezima je veoma popularan i posetilo ga je preko 35 miliona posetilaca za prvih 84 mesec njegovog postojanja.

Kako da koristite ovu knjigu?


Ova knjiga ima dva dela

1. deo
U prvom delu su date osnovne informacije o bubregu i o prevenciji bolesti bubrega. Ovaj deo bi trebalo da svako pročita. Činjenice koje su ovde navedene mogu da poboljšaju znanje običnih ljudi kako da rano otkriju i spreče bolesti bubrega.

2. deo:
Ovaj deo se može čitati iz radoznalosti i po potrebi.

 • Date su informacije o glavnim bolestima bubrega, njihovim simptomima, dijagnozi, prevenciji i lečenju.
 • Opisane su bolesti koje oštećuju bubrege (n.p. dijabetes, hipertenzija, policistična bolest bubrega itd.) i mere predostrožnosti i prevencije. Date su i druge korisne informacije.
 • Detaljno su razmatrane dijete za bolesnike sa hroničnom bolešću bubrega.

Informacije date u ovoj knjizi nisu zamena za pregled i mišljenje lekara.
Uzimanje lekova bez konsultacije sa lekarom može da bude opasno.


1. deo
Osnovne informacije o bubrezima
 • Struktura i funkcija bubrega.
 • Simptomi i dijagnoza bolesti bubrega.
 • Zablude i činjenice o bolestima bubrega.
 • Mere za sprečavanje i usporavanje progresije bolesti bubrega.
2. deo
Glavne bolesti bubrega i njihovo lečenje
 • Prevencija, dijagnoza i terapija bubrežne insuficijencije.
 • Osnovne informacije o dijalizi.
 • Osnovne informacije o transplantaciji bubrega.
 • Važne informacije o glavnim bolestima bubrega.
 • Mere predostrožnosti i izbog dijete za bolesnike sa hroničnim oboljenjem bubrega.