8: Šta je bubrežna insuficijencija?

Glavne funkcije bubrega su da filtrira i izlucuje stetne produkte, uklanja višak tečnosti iz organizma i da održava elektrolitsku i acidobaznu ravnotežu. Smanjenje sposobosti bubrega da obavlja ove funkcije je poznato kao bubrežna insuficijencija.

Kako se dijagnostikuje bubrežna insuficijencija?

Nivo kreatinina i ureje u krvi reflektuje funkciju bubrega. Povećanje vrednosti ovih supstanci u krvi ukazuje na smanjenje funkcije oba bubrega. Važno je zapamtiti da čak i malo povećanje nivoa kreatinina ukazuje na značajno smanjenje funkcije bubrega. Ako je vrednost kreatinina samo malo veća od 140 µmol/l, to može da znači da je već preko 50% bubrežne funkcije izgubljeno.

Da li insuficijencija jednog bubrega mora dovesti do bubrežne insuficijencije?

Ne. Insuficijencija ili odstranjivanje jednog bubrega ne mora da utiče na ukupnu bubrežnu funkciju zato što preostali zdravi bubreg može da preuzme funkciju oba.

Dva glavna oblika bubrežne insuficijencije

Bubrežna insuficijencija može biti akutna ili hronična po svom toku.

Bubrežna insuficijencija podrazumeva pad ukupne funkcije oba bubrega

Akutna bubrežna insuficijencija

Akutna oštećenja bubrega mogu dovesti do smanjenja ili gubitka njihove funkcije u kratkom vremenskom roku, od nekoliko sati do nekoliko dana. Ovaj pad funkcije se često označava skraćenicom ABI (akutna bubrežna insuficijencija), a na engleskom ARF (acute renal failure) ili AKI (acute kidney injury).
Ovaj oblik bubrežne insuficijencije je obično prolaznog karaktera. Sa pravilim lečenjem bubrežna funkcija se oporavlja kod većine ovakvih bolesnika.

Hronična bubrežna insuficijencija

Postepen progresivan i ireverzibilan gubitak bubrežne funkcije u periodu od nekoliko meseci do nekoliko godina se zove hronična bubrežna insuficijencija (HBI), a na engleskom chronic kidney disease (CKD), ili chronic renal failure (CRF). Opadanje bubrežne funkcije može napredovati do njihovog skoro potpunog prestanka rada. Ova odmakla i po život opasna faza HBI se zove terminalna bubrezna insuficijencija (TBI, ili, na engleskom, end stage kidney disease - ESKD).

 

Kada se bubrežna insuficijencija otkrije, bubrežna funkcija
je već preko 50% smanjena.