Ripoti

 • Chakula kwa mgonjwa wenye ugonjwa sugu
  wa figo( CKD) 193-209

  • Ulaji cha kalori 195
  • Sharti au zuio la maji 196
  • Chakula chenye potasiamu juu 203
  • Chakula chenye sodiamu juu 200
  • Shart au zuio la potasiuamu 202
  • Sharti au zuio la sodiamu 199

 • Dawanafigo 157-161
 • Dayalisisi inayojiendesha 81
 • Dayalisisi ya wakati wote 79-81

  • Faida 83-84
  • Kasoro 84

 • Dialisisi 64-85

  • Sharti au kizuio cha chakula 66
  • Uzitomkavu 66

 • Dialisisiyadamu 67-78

  • Nafuu, manufaa, faida 76
  • Nasuri A V 69
  • Nija ya katheta kuunganishwa na mshipa mmojamkubwa 68
  • Upungufu, kasoro, hitilafu, kizuizi 76
  • Kipandikizi 71

 • Dialisisiyafumbatio 78-85
 • Figomoja 121-123

  • Chanzo, asili 121
  • Hadhari, uangalifu 122
  • Figo yenye uvimbe uliojaa maji 115-120
  • Utambuzi 117
  • Dalili, ishara 116
  • matibabu 119

 • Jiwe la figo 113-144
 • Matibabu siyo ya kupasua, matibabu asilia 140
 • Utambuzi, ubainishaji 135
 • Kiasi cha maji 136
 • Kuzuia, kukinga 136
 • Matibabu ya kupasua 141
 • Dalili, ishara 133
 • Kasoro ya mkojo kurudi nyuma 183
 • Utambuzi 184
 • matibabu 185
 • Kifo cha ubongo 100
 • Kipandekidogo cha figo kwa uchunguzi 18-20
 • Kukojoa kitandani 189-194
 • Kupandikiza figo 86-105

  • Faida 87
  • Kama maiti, kamamfu 99
  • Kinyume cha dalili au ishara 89
  • Farikidunia, marehemu, hayati 99
  • Kasoro 88
  • Kutoa figo kwa kushirikiana 90
  • Tiba baada ya kupandikiza 93
  • Matatizo baada ya kupandikiza 96
  • Kupandikiza figo la mfu 99

 • Kushindwa ghafla kwa figo 39,41-45

  • Chanzo (singular) Vyanzo (pleural) 41
  • Utambuzi, Ubainisha jiwa ugonjwa 42
  • Dialisisi, Usafishaji damu kwa mashine ya figo 44
  • Kuzuia, kukinga 45
  • Dalili, ishara 41
  • Matibabu, utabibu 43

 • Kushindwa kwa figo, Figo kufeli 39-40
 • Kali, ghafula 41-45
 • Kudumu, kuendelea siku nyingi 46-63
 • Kuzuia, kukinga magonjwa ya figo 32-38
 • Maambukizo ya mfumo wa mkojo 124-130

  • Chonzo, asili 125
  • Kuzuia, kukinga 128
  • Dalili, ishara 124
  • matibabu 129

 • Maambukizo ya mfumo wa mkojo kwawatoto 176-187

  •Utambuzi 177
  • Kuzuia, kukinga 179
  • Dalili, ishara 177
  • matibabu 180
  • Nasuri A V 69
  • Sistoetrogramu tupu 17, 178

 • Tezi dume lisilo saratani 145-156

  • Ugonjwa wa ziada. Ugonjwa unaotokea zaidi ya ule mtu alionao 146
  • Utambuzi, ubainishaji wa ugonjwa 147
  • Matibabu, tiba 150
  • Upasuaji 151
  • Daliliya, isharaya 145
  • Kukatwasehemu / kipande cha tezidume 151
  • Ugonjwa mwisho hatua ya figo 40

 • Ugonjwa sugu wa figo 40, 46-63
 • Chanzo, sababu 46-47
 • Utambuzi, ubainishaji 45-54
 • Dialisisi, usafishaji damu kwa mashine ya figo 63-85
  • Chakula, utaratibu maalumu wa chakula 193-209

   • Ugonjwamwisho hatua ya figo 40
   • Menejimenti ya tiba/utabibu 55
   • Dalili, ishara 50
   • Matibabu 55-63

 • Ugonjwa wa figo unaoletwa na kisukari 106-114

  • Utambuzi, ubainishaji 109
  • Kiasi kidogo cha uteyai kwenye mkojo 110
  • Kuzuia, kukinga 112-113
  • Tiba ,matibabu 113
  • Vipimo vya mkojo 111

 • Ugonjwa wa figo wa kuvimba 25,162-175

  • Utambuzi, ubainishaji 164
  • Dalili, ishara 163
  • Tiba, matibabu 167

 • Upandikizwaji wa figo la mfu 99
 • Yurethra inayo fungukia upande wa nyuma 181-182