Read Online in Persian
Table of Content
مقدمه و فهرست
اطلاعات اولیه
نارسایی کلیه
دیگر بیماری های عمده کلیه
رژیم غذایی در بیماری های کلیه

در مورد نویسنده

( یژولورفن ) تسیژولورفن ،،ایدناپ یاجناس MD ، DNB

دکتر سانجای پاندیا نفرولوژیست ارشدی است که در راجکوت (Rajkot) (هندوستان – گوجارات) (Gujarat) مشغول به کار است . او مدرک دکترای خود را (پزشک داخلی) از کالج پزشکی ام. پی شاه ( M. P. Shah) در گوجارات ، جامانگار Jamnagar در سال 1986 و DNB نفرولوژی را از موسسه بیماریهای کلیوی و مرکز تحقیقات احمد آباد (Ahmedabad) گرفت. از سال 1990 به بعد وی به عنوان نفرولوژیست در راجکوت (گوجارات) هندوستان مشغول به کار است.

دکتر پاندیا فعالانه در زمینه آموزش درباره بیماریهای کلیوی شرکت دارد. کتاب کلیه برای بیماران به زبانهای انگلیسی ، هندی، گوجاراتی و کوتچی نوشته ایشان است.

دکتر پاندیا با هدف گسترش آگاهی در میان تعداد زیادی از مردم در زمینه جلوگیری و مراقبت از بیماریهای کلیوی«موسسه آموزش کلیوی» را تشکیل داد.

زا شیب هب یویلک نارامیب هرابرد یفلتخم یاهباتک ،ایند ؾلتخم طاقن زا دهعتم یاهتسیژولورفن زا یمیت کمک اب 20 هدش هیهت نابز تسا .

با کمک تیمی از نفرولوژیستهای متعهد از نقاط مختلف دنیا، کتابهای مختلفی درباره بیماران کلیوی به بیش از 20 زبان تهیه شده است.

به منظور کمک به اکثریت مردم و بیماران کلیوی در نقاط مختلف دنیا ، وب سایتهای www.KidneyEducation.com توسط دکتر پاندیا و تیم ایشان ارائه شده اند. این وب سایت امکان دانلود کتابی 230 صفحه ای به بیش از 25 زبان را فراهم می کند. این وب سایت کلیوی بسیاری محبوبیت دارد و در طی 72 ماه اول بیش از 28 میلیون طرفدار جذب کرده است.

دکتر حمید محمدجعفری

دکتر محمدجعفری پزشک فوق تخصص بیماریهای کلیه کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با مرتبه استادی است که به امر درمان و مشاوره پزشکی کودکان مبتلا به بیماری های کلیه در شمال ایران مشغول است. دکتر محمد جعفری فارغ التحصیل پزشکی عمومی در سال 1371(1992) از دانشگاه تهران و رشته تخصصی بیماریهای کودکان در سال 1379(2001) از دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. ایشان دوره فوق تخصصی نفرولوژی اطفال را در سال 1382(2004) در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به اتمام رساندند و از آن سال تا کنون به امر آموزش درمان و تحقیق در حوزه بیماریهای کلیه در استان مازندران و استانهای مجاور مشغولند. از ایشان تاکنون بیش از 50 مقاله و کتاب در مجلات داخلی و بین المللی به چاپ رسیده است

Our Leaders