Read Online in Persian
Table of Content
مقدمه و فهرست
اطلاعات اولیه
نارسایی کلیه
دیگر بیماری های عمده کلیه
رژیم غذایی در بیماری های کلیه

در باره این کتاب


"کلیه های خود را حفظ کنید"
کتابی به زبان فارسی برای پیشگیری از یماریهای کلیه و آموزش بیماران کلیوی است.

شیوع بیماریهای کلیه با سرعت بسیار زیاد در حال افزایش است ولی آگاهی از آن در جامعه بسیار کم است.هزینه های درمان مراحل پیشرفته بیماری مزمن کلیه خیلی بالا است بنابراین پیشگیری و درمان زودرس اهمیت دارد.

این کتاب یک راهنمای کامل فشرده و عملی درباره تمام مشکلات عمده کلیه است که توسط دکتر سانجای پاندیا و دکترحمید محمدجعفری نوشته شده است.

محتویات این کتاب به دو گروه تقسیم می شود. گروه اول حاوی اطلاعات پایه درمورد کلیه و بیماریهای اصلی کلیه و پیشگیری از آنها است

بخش دوم حاوی اطلاعات پایه در مورد تشخیص زودرس و مراقبت و درمان بیماریهای شایع کلیه است اطلاعاتی که هر بیمار و خانواده اش باید بدانند.

این کتاب براساس تجربیات فراوان نویسنده ها نوشته شده است.بنابراین این کتاب پاسخهایی را برای تمام سوالاتی که اغلب بیماران کلیوی درباره بیماریشان و افراد طبیعی در باره پیشگیری از بیماریهای کلیوی دارندارائه می دهد.

جزئیات کتاب

"صرفه جویی در کلیه خود را"
تاریخ انتشار : 2016
نویسنده : دکتر حمید محمدجعفری
دکتر سانجای پاندیا

فرمت : هندبوک 204 صفحه
چاپ : اولین

 

Our Leaders