Read Online in Ukrainian
Table of Content
Передмова та Зміст
Основна інформація
Ниркова недостатність
Інші основні захворювання нирок
Дієта при захворюваннях нирок

Скорочення


АВФ

:

Артеріо-венозна фістула

АДПХН

:

Аутосомно-домінантна полікістозна хвороба нирок

АПД

:

Автоматизований перитонеальний діаліз

АПФ

:

Ангіотензинперетворювальний фермент

АСК

:

Азот сечовини крові

АТ

:

Артеріальний тиск

БАПД

:

Безперервний амбулаторний перитонеальний діаліз

БКТ

:

Білі кров’яні тільця (лейкоцити)

БРА

:

Блокатори рецепторів до ангіотензину

БЦПД

:

Безперервний циклічний перитонеальний діаліз

ВВУ

:

Внутрішньовенна урографія

ВЯВ

:

Внутрішня яремна вена

ГГ

:

Гострий гломерулонефрит

ГД

:

Гемодіаліз

ГНН

:

Гостра ниркова недостатність

ГТН

:

Гостра травма нирок

ДГПЗ

:

Доброякісна гіпертрофія передміхурової залози

ДМЯК

:

Димеркаптоянтарна кислота

ДХН

:

Діабетична хвороба нирок

ЕУХЛ

:

Екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія

EПО

:

Еритропоетин

ЗЄЗЗ

:

Загальна ємкість зв’язування заліза

ЗКУ

:

Задні клапани уретри

ІЗЦД

:

Інсулінозалежний цукровий діабет

іНЗКТГ2

:

інгібітор натрійзалежного котранспортера глюкози

ІСШ

:

Інфекція сечовивідних шляхів

ІСС

:

інфекція сечової системи

КСНХ

:

Кінцева стадія ниркової хвороби

МА

:

Мікроальбумінурія

МРТ

:

Магнітно-резонансна томографія

МСР

:

Міхурово-сечовідний рефлюкс

МЦУ

:

Мікційна цистоуретрограма

МЦУГ

:

Мікційна цистоуретрографія

НЗТ

:

Нирково-замісна терапія

НІЗД

:

Неінсулінозалежний діабет

НПЗЗ

:

Нестероїдні протизапальні засоби

ПД

:

Перитонеальний діаліз

ПКН

:

Полікістоз нирок

ПН

:

Перкутанна нефролітомія

ППД

:

Періодичний перитонеальний діаліз

ПСА

:

Простатичний специфічний антиген

рШКФ

:

Розрахункова швидкість клубочкової фільтрації

ТБ

:

Туберкульоз

ТРРП

:

Трансректуральна резекція простати

ХНН

:

Хронічна ниркова недостатність

ХННКС

:

Хвороба нирок на кінцевій стадії

ХХН

:

Хронічна хвороба нирок

ЦД

:

Цукровий діабет

ЧКТ

:

Червоні кров’яні тільця (еритроцити)

ШКФ

:

Швидкість клубочкової фільтрації