Tungkol sa Aklat

Ang “Save Your Kidneys” ay isang aklat na isinalin sa wikang Pilipino tungkol sa pagpigil ng mga sakit ng Kidney at pagturo sa mga pasyenteng may sakit sa kanilang mga Kidneys.

Ang bilang ng mga taong may sakit sa mga kidneys ay kasalukuyang lumalaganap ngunit ang kaalaman tungkol dito ay napakababa. Nangangailangan ng malaking pondo sa paggagamot lalo na kapag malubha na ang kondisyon ng pasyenta kaya mahalagang maiwasan ito o kaya matukoy nang maaga ang sakit.

Ang “Save Your Kidneys” ay isang kumpleto at praktikal na gabay tungkol sa mga pangunahing sakit ng mga kidneys na isinalin sa wikang Filipino ng mga sumusunod:

Pagsalin sa wikang Filipino:

Dr. Mark Louie C. Alag, FPCP - Manila, Philippines
Dr. Clarissa Susan P. Anonuevo-dela Rama, FPCP, FPSN
Dr. Alsun S. Cabarles, FPCP
Dr. Coralie Therese D. Dioquino- Dimacali, FPCP, FPSN
Dr. Edgardo F. Faustino, FPCP, FPSN
Dr. Jasmin Romina P. Laguesma-Navarro, FPCP, FPSN
Dr. Elizabeth Angelica E. Lapid-Roasa, FPCP, FPSN
Dr. Jose Protacio D. Marcia, FPCP, FPSN
Dr. Jhudielle Francesca R. Medenilla-de Guzman
Dr. Maria Stella L. Navarro, FPCP, FPSN
Dr. Maria Gina C. Nazareth, FPCP, FPSN
Dr. Stephen M. Nazareth, FPUA
Dr. Dexter Clifton C. Pe, FPCP, FPSN

Sa karagdagang tulong mula kina:

Dr. Concesa B. Cabanayan-Casasola, FPCP, FPSN
Dr. Ma. Lorelei Lucio-Tong, FPCP, FPSN
Dr. J Meinard J. Nepomuceno, FPCP, FPSN
Dr. Marichel Pile-Coronel, FPCP, FPSN
Dr. Benita S. Padilla, FPCP, FPSN
Dr. Anthony Russell Villanueva, FPCP, FPSN

Sa makabuluhang suporta ng PHILIPPINE SOCIETY OF NEPHROLOGY, INC.

At sa pagsuri ng mga Kawani ng Komisyon sa Wikang Pilipino na sina: Benjamin M. Mendillo, PhD – Chief Language Researcher at Puno, Sangay ng Salin Grace Bengco, Rosie Martinez, Brenda Jean Prostero, Myrna Trinidad (Senior Language Researchers)

Andremel King Tolentino (Translator II)

Mga Detalye ng Libro